Gigleer Pågår Imitera AB Pågår GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Genomförd LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Pågår Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad Inflight VR Fulltecknad Pharmiva AB Genomförd

European Medical Agency accepterar Colzyx som SME-företag

Biotechbolaget Colzyx söker nytt patent och arbetar mot CE-märkning på miljardmarknad

Colzyx har nu blivit accepterat som Small Medium Enterprise, SME, hos European Medical Agency, EMA. Detta betyder att Colzyx kan erhålla fri eller rabatterad konsultation hos EMA för deras produktutveckling. Sådan konsultation är nödvändig och är utan SME-status kostsam för bolaget. Colzyx har erhållit SME-status efter en utförlig och noggrann due diligens utförd av EMA.

Bolaget har även sammanställt utförliga finansiella och tekniska rapporter till Europeiska Kommissionen efter 12 månaders projektarbete, vilka har accepterats. Det leder till att ytterligare delar av anslaget kan betalas ut.

Om Colzyx

Ett av marknadens mest spännande bolag inom innovativ medicinteknik är svenska Colzyx. Behovet av nya former av sårläkningsprodukter är stort inom områdena infektion efter operation, infektion av akuta eller brännskador, kroniska bensår och i kroniska sår till följd av diabetes.

Kroniska sår är problem hos patienter där den naturliga sårläkningsprocessen är nedsatt och såret läker inte trots medicinska ansträngningar. Kroniska sår drabbar cirka 200 miljoner människor världen över. Antalet nya fall förväntas växa med 3,7 procent årligen, med en åldrande befolkning och ökad förekomst av diabetes som viktiga orsaker till ökningen.

Kroniska sår är också associerade med typ 2-diabetes, där allvarliga sår är mest associerade med denna sjukdom. Globalt finns det 285 miljoner typ 2-diabetespatienter och cirka 15 procent av dem utvecklar diabetesrelaterade fotsår, främst så kallade fotsår. Dessutom blir ungefär hälften av dessa fotsår infekterade med bakterier.

WOUNDCOM bygger på upptäckter från Medicinska fakulteten vid Lunds universitet som visar att alfa-3-kedjan från humant kollagen VI uppvisar både unika sårläkande egenskaper och tillväxthämmande effekter på ”vanliga” och multiresistenta bakterier. Alfa-3-kedjan har utvecklats under evolutionen för att främja sårläkning och minimera bakterieinfektioner, och dessa naturliga egenskaper använder Colzyx i sin produktutveckling.

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!