Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Duearity publicerar rapport för Q3

Duearity publicerar rapport för Q3

Duearity publicerade idag rapporten för Q3, där vd Fredrik Westman bland annat berättar om bolagets arbete med CE-märkning för produkten Tinearity. Enligt tidplanen från bolagets certifieringsorgan förväntas Tinearity erhålla en CE-märkning, medicinteknisk produkt klass lla, runt halvårsskiftet 2022. Samtidigt fortgår det regulatoriska arbetet i Duearity för att introducera Tinearity i Nordamerika. Målsättningen är att bolaget ska vara redo att lämna in den så kallade tekniska filen till FDA under 2022.

”Vi har nu passerat ytterligare ett kvartal och målsättningen om att uppnå break-even under 2022 kvarstår. Marknadsresponsen har varit mycket positiv vilket inte minst antalet besökare på vår websida tinearity.com visar. Vi har nu på årsbasis uppemot 150 000 besökare vilket dels antyder att vår marknadsföring hittills gett god effekt, dels att det finns ett stort intresse för vår första produkt, Tinearity, vilken lanseras inom några månader”, skriver Duearitys vd Fredrik Westman i rapporten.

Höjdpunkter från Duearitys rapport för Q3:

  • Den 1 juli meddelade Duearity att bolaget utsett Rosti Group att producera Tinearity-adapters, ett specialutvecklat endagsplåster som syftar till att hålla ljudelementen på plats bakom öronen på personen som behandlar sin tinnitus. Vidare framgick det av pressmeddelandet att Rosti Group och Duearity samarbetar i produktionsanpassningen av adaptern.
  • Den 19 juli skickade Duearity ett pressmeddelande där det framgick att Duearity är på god väg att uppnå målsättningarna med de marknadsinsatser som pågått sedan februari. Vidare framgick det att den tekniska utvecklingen i stort sett gått enligt plan och att bolaget ingått ett formellt avtal med en notified body vilket är ett viktigt steg i bolagets utveckling. Slutligen framgick det av pressmeddelandet att arbetet fortskrider med att genomföra bolagets proof of concept för nästa generation produkt och system, Tinearity-AI.
  • I ett pressmeddelande den 24 augusti framgick det att Duearity tidigarelägger publiceringen av bolagets halvårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2021. Av pressmeddelandet framgick det att nytt datum för publicering skulle ske onsdagen den 25 augusti 2021. Skälet till att tidigarelägga publiceringen av halvårsrapporten var att Duearitys vd skulle genomföra en investerarpresentation onsdagen den 25 augusti.
Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!