Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Duearity närmar sig börsnotering – preliminär första handelsdag på Nasdaq First North 11 maj 2021

Duearity har publicerat ett informationsmemorandum inför den stundande noteringen på Nasdaq First North. Bolaget erbjuder i anslutning till noteringen allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att teckna sig för högst 3 952 380 nyemitterade aktier. Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 13 april till och med den 27 april och preliminär första handelsdag för Duearitys aktie på First North är den 11 maj 2021.

Inför börsnoteringen har Aktiespararna intervjuat Duearitys vd Fredrik Westman där han bland annat pratar om bolagets affärsmodell och försäljningsmål. Se hela intervjun nedan.

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!