Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Duearity i sista fasen av CE-märkningsprocessen

Leverans av de första Tinearity G1 till kunder i Sverige och Europa kan ske efter att CE-godkännande erhållits.

Duearity har lämnat in den tekniska dokumentation gällande Tinerarity G1 som kommer fungera som underlag i den sista fasen av CE-märkningsprocessen. Bolaget beräknar att ett CE-märke kan utfärdas om fyra till fem månader.

Dokumentation har lämnats in till Duearitys certifieringsorgan Intertek och innehåller bland annat en klinisk evalueringsrapport, användarmanualer på ett antal språk och produktionsuppsättningen. Leverans av de första Tinearity G1 till kunder i Sverige och Europa kan ske efter att CE-godkännande erhållits.

Svenska MedTechbolaget Duearity AB utvecklar en unik behandlingsmetod mot tinnitus. Tillståndet ger en obotlig påtvingad ton, som uppstår i örat trots att det inte finns något yttre ljud. Produkten, Tinearity G1, består av ljudelement som placeras på självhäftande adaptrar vilka i sin tur placeras bakom öronen för att på så sätt överföra ljudet och hålla örongångarna fria. Duearity är ett av CBC Investment Groups portföljbolag.

Läs hela nyheten från Duearity

Läs mer om Duearity

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!