Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Duearity i debattartikel: var femte svensk upplever tinnitus – dags att ta folksjukdomen på allvar

Duearity i debattartikel: var femte svensk upplever tinnitus – dags att ta folksjukdomen på allvar

CBC-investeringen Duearitys medgrundare och CMO Peter Arndt skriver tillsammans med Aylin Ågren, legitimerad audionom, i en debattartikel i MedTech Magazine att samhället och vården har misslyckats att ta hand om de 20 procenten av alla svenskar som lidet av Tinnitus. För att komma till rätta med problemet måste Tinnitus börja klassas som de folksjukdom som det faktiskt är.

”Då tinnitus inte klassas som en sjukdom i sig utan en rad olika symptom, är det många som inte får den hjälp de behöver […] Uppemot 20 procent av svenskarna upplever tinnitus. För flertalet är det ett tillfälligt symptom efter att ha utsatts för exempelvis stress eller höga ljudnivåer, men för uppemot två till tre procent av befolkningen är det ett symptom som har stor påverkan på det dagliga livet”, skriver Peter Arndt och Aylin Ågren i debattartikeln.

Tinnitus är ett tillstånd som idag inte kan botas, men det finns behandlingsmetoder som kan ge lindring. Duearity har utvecklat en unik behandlingsmetod, Tinearity G1, som består av ljudelement som placeras på självhäftande adaptrar vilka i sin tur placeras bakom öronen för att på så sätt överföra ljudet och hålla örongångarna fria.

”De som forskar på och om tinnitus måste ges betydligt mer resurser. Det finns mycket som tyder på att forskningen i slutändan kan ge oss en komplett bild av dessa enormt komplexa samling symptom som kallas tinnitus, och som ett resultat leda fram till nya och bättre behandlingsmetoder. Förhoppningsvis kan vi i framtiden inte bara lindra utan även bota tinnitus”, skriver Peter Arndt och Aylin Ågren i debattartikeln.


CBC-investeringen Duearity AB är ett svenskt medtech-bolag som har utvecklat en unik behandlingsmetod mot tinnitus vars syftet med systemet och produkten är att avsevärt lindra symptom och underlätta vardagen för dem som lider eller besväras av tinnitus. Metoden är vetenskapligt beprövad, vilket innebär att bolaget inte behöver genomgå några kliniska tester. Resultaten visar att produkten är unik med hjälp av AI-drivna styrmedel som erbjuder flexibilitet och underlättar vardagen för den tinnitusdrabbade, mätt per effektivitet, design & verkningsgrad.

Duearity lämnade i slutet av mars 2022 in den tekniska dokumentation gällande Tinerarity G1 som kommer fungera som underlag i den sista fasen av CE-märkningsprocessen. Bolaget beräknade då att ett CE-märke kan utfärdas om fyra till fem månader.

Läs mer om Duearity

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!