Gigleer Pågår Imitera AB Pågår GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Genomförd LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Pågår Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad Inflight VR Fulltecknad Pharmiva AB Genomförd

Duearity godkända för notering på Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq Stockholm AB godkände den 6 maj Duearity ABs ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Handeln av aktier i Duearity kommer inledas tisdagen den 11 maj 2021 under kortnamnet DEAR och med ISIN-kod SE0015949482.

Läs pressmeddelandet här.

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!