Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Duearity genomför företrädesemission inför marknadslansering i USA

Duearity genomför företrädesemission inför marknadslansering i USA

Den börsnoterade CBC-investeringen Duearity AB kommer genomföra en företrädesemission om cirka 24,9 MSEK för att finansiera marknadsföring och marknadslansering i USA av Tinearity G1, utvecklingen av AI-lösningen Tinearity-AI, samt investeringar i produktion och logistik. Emissionen är garanterad till 80 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

”Duearity ser goda möjligheter att leverera en konkurrenskraftig produkt i form av Tinearity G1, skapa kassaflöde och bygga en stark position på marknaden. Motiven till nyemissionen är därför att erhålla kapital för utveckling av Tinearity-AI, marknadsintroduktion i USA samt marknadsföring och försäljning inför lanseringen av Tinearity G1. USA bedöms som en viktig marknad i framtiden med dess storlek och antal tinnitusdrabbade”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Duearitys produktutveckling av Tinearity G1 är klar sedan tidigare, och bolaget har även förberett produktionen av Tinearity G1 så att distribution kan starta vid halvårsskiftet 2022. Duearitys pre-salekampanj har pågått sedan januari i år, och har gått enligt förväntan där kunder förbeställt Tinearity G1 med leverans när CE-märkning erhållits, vilket förväntas ske i juli-augusti i år.


CBC-investeringen Duearity AB är ett svenskt medtech-bolag som har utvecklat en unik behandlingsmetod mot tinnitus. Tillståndet ger en obotlig påtvingad ton, som uppstår i örat trots att det inte finns något yttre ljud. Produkten, Tinearity G1, består av ljudelement som placeras på självhäftande adaptrar vilka i sin tur placeras bakom öronen för att på så sätt överföra ljudet och hålla örongångarna fria.

Läs mer om Duearity

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!