Nano Textile Solutions Pågår Abarceo Pågår Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Fulltecknad LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Medlemssidor

Välkommen till CBC Groups medlemssidor

Som medlem du får kontinuerlig information som rör din eller dina investeringars utveckling. Informationen finns tillgänglig här på medlemssidorna och består av djupgående analyser om våra aktuella innehav, information om kommande investeringsobjekt, nyhetsbrev och relevanta omvärldskommentarer. Observera att information om CBC:s investeringsobjekt är bara tillgänglig för dig som har inloggningsuppgifter. Information som rör denna typ av investeringar får endast spridas inom en sluten grupp.

Investeringar

Bli delägare i nya hållbara tillväxtbolag

Vi investerar i talangfyllda företag med stor tillväxtpotential. Bli delägare i hållbara, nordiska tillväxtbolag tillsammans med oss. För små talangfyllda företag med stor tillväxtpotential är nytt kapital och ny kunskap många gånger avgörande för nästa steg i utvecklingen.