Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Cyberattacker kan leda till finanskris – mer än hälften av storbolagen kan inte förhindra angrepp

Cyberattacker kan leda till finanskris – mer än hälften av storbolagen kan inte förhindra angrepp

En expertgrupp vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA varnar för att storskaliga cyberattacker kan chocka det finansiella systemet och i förlängningen utlösa en finanskris. IVA:s Projekt heter ”Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft” och expertgruppen konstaterar också att även om Sverige ligger långt fram när det gäller digitalisering så finns det ett glapp när det gäller förmågan att skydda sig mot antagonistiska cyberhot.

”Storskaliga cyberattacker mot större banker kan utsätta det finansiella systemet för en allvarlig chock, vars spridningseffekter kan utlösa en finanskris […] Sårbarheter handlar om mer än teknik. Styrning och ledning av organisationens säkerhetsarbete brister ofta till följd av låg medvetenhet och kunskap om cyberhoten. Ofta saknas rutiner för säkerhetsarbetet samtidigt som åtgärdsplaneringen är bristfällig”, säger Patrik Fältström, teknisk chef på Netnod och del av expertgruppen, till Realtid.

Samtidigt har mer än hälften av världens storbolag svårt att effektivt förhindra cyberattacker, det visar Accentures studie “State of Cybersecurity Resilience”. Studiens resultat visar även att 82 procent av företagen har ökat investeringarna i cybersäkerhet det senaste året. Trots det har ökat med 31 procent jämfört med föregående år. Enligt studien genomförs i genomsnitt 270 intrång om året per företag.

”Idag ser vi en hotbild från såväl cyberkriminella som sofistikerade statliga aktörer, och alla har tyvärr blivit bättre på att utföra sina attacker. Vår analys visar att många organisationer endast fokuserar på affärerna och förbiser potentiella cyberattacker. Det kan vara svårt att hitta den rätta balansen, men de företag som har en klar uppfattning om vilka cyberhot som existerar och lyckas etablera en tydlig strategi för affärsprioriteringar och sannolika effekter av attacker, har väsentligt bättre förutsättningar att skydda sin verksamhet.”, säger Bala Periasamy, ansvarig för Accenture Security i Sverige i ett pressmeddelande.

Den kraftiga ökningen av it-attacker leder även till att marknaden för säkerhetstjänster växer. Det svenska bolaget och CBC-investeringen Authentico Technologies är ett av de företag som gynnas av att hotbilden mot myndigheter och företag blir allt större och bredare. Authenticos patenterade teknik och erbjudande är ledande inom ”online password protection”, ett segment där efterfrågan från marknaden har växt stort under den senaste tiden.

Läs mer om Authentico Technologies

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!