Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Colzyx påbörjar kliniska försök av Woundcom under 2023

Colzyx påbörjar kliniska försök av Woundcom under 2023

Colzyx är ett svenskt medtechbolag som utvecklat och tagit fram ett sårförband, Woundcom, som i försök visat sig vara ca 60 procent mer effektivt än vanliga förband. Just nu arbetar bolaget med prövningsprotokoll och urval av kliniker, med planen att påbörja kliniska försök 2023.

Produktion och validering för storskalig produktion av Woundcom fortsätter enligt plan, och sker i samarbete med en icke-offentliggjord partner i Europa.

Karin Bryder, vd på Colzyx talade i december på Biostock Life Science Summit 2022, vid en pitch av bolaget: ”Vi har en produkt som har en enorm marknad och påbörjar kliniska undersökningar nästa år.”

Colzyx skriver i sin Q2-rapport för 2022:

WOUNDOM har testats enligt relevanta riktlinjer i ackrediterade laboratorier. Slutsatsen var att WOUNDOM inte ger upphov till cytotoxicitet, inga toxiska symtom observerades vare sig intrakutant eller systemiskt, inga överkänslighetsreaktioner eller subkronisk eller lokal toxicitet. Sammantaget drogs slutsatsen att WOUNDCOM tolererades väl och inga problem upptäcktes.

Läs också: Colzyx rekryterar Ulrika Andersson som Director Quality and Regulatory Management

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!