Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Colzyx får patent beviljade och rekryterar CSO

Colzyx får patent beviljade och rekryterar CSO

Colzyx har haft en händelserik andra halva av 2021 med bland annat nya beviljade patent, påbörjad forskningsstudie och en nyrekryterad Chief Strategy Officer. Här är mer information om några av höjdpunkterna.

Colzyx har under de senaste månaderna även fått beviljade patent för bolagets molekyler i Kina och i USA. Pågående utvärdering av patentansökning sker i Europa. Colzyx har idag tre patentfamiljer som på olika sätt adresserar immateriella rättigheter för Colzyx projekt.

På organisationssidan har Colzyx rekryterat Peter Schuisky som ny CSO. Peter har lång erfarenhet från läkemedels- och medicinteknikindustrin, bland annat som Senior Scientist på AstraZeneca under elva år, och kom in i rollen som CSO hos Colzyx 1 september 2021.

Colzyx fortsätter i övrigt att arbeta med kvalitetsledningssystemet (QMS) och för att ta itu med kravet från den nya förordningen om medicintekniska produkter (MDR). MDR kommer att ersätta den gamla MDD under 2021 och reglera de effekt- och säkerhetsdata och dokumentation som behövs för att en medicinteknisk produkt ska komma in på marknaden.

Biokompatibilitetsplanen är klar och biokompatibilitetsstudien har initierats och utförs idag av ett kontrakterad CRO (pågående arbete). Slutsatserna från denna studie kommer att integreras i slutförandet av det kliniska protokollet för den kliniska CE-märkningen.

Som en ny klass III medicinsk-teknisk produkt krävs en klinisk studie av WOUNDCOM för att slutföra den kliniska utvärderingen och erhålla en CE-certifiering. Parallellt med biokompatibilitetsstudien kommer Colzyx att slutföra det kliniska protokollet.

Läs mer om Colzyx

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!