Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Cochlearity byter namn till Duearity – planerar börsnotering under våren 2021

Cochlearity byter nu namn på bolaget till Duearity. Skälet till namnbytet är att bolaget fått indikationer på att det kan förväxlas med ett företag inom ett annat marknadsområde. Samtidigt har bolaget påbörjat förberedelserna inför börsnotering i april eller maj 2021.

”Vi är ett internationellt företag från början och ska verka för personer med Tinnitus i hela Europa, då stärker vi vårt case om vi finns på en av Nasdaqs listor. Redan nu vet vi att europeiska aktörer inom hörselhjälpmedel har koll på oss”, säger Duearitys vd Fredrik Westman till Rapidus.

Duearity ska bolaget heta istället för Cochlearity. Det nya namnet anspelar på ordet duo vilket betyder två eller ett par som är samspelta. Bolaget vill med det nya namnet framhålla att de erbjuda produkter och lösningar som går bra ihop med användaren, att person och produkt är samspelta. Bolaget ändrar även produktnamnet till Tinearity vilket anspelar på orden tinnitus och öra.

Bolaget är nu inne i slutfasen av utvecklingen av prototyp 2 och fasen beräknas vara avslutad under januari, helt enligt den ursprungliga planen. Prototypen kommer i stor utsträckning att innehålla den teknologi som kommer att användas i slutprodukten. Den yttre designen kan dock komma att ändras något de närmaste månaderna. Målsättningen att bolagets första modul och endagsplåster färdigställs i december 2021 ligger fast.

Övertecknad nyemission inför börsnotering

De sista pengarna i den genomförda emissionen beräknas komma till bolaget inom kort och därefter registreras emissionen. Totalt har då bolaget tillförts 6,6 miljoner kronor och därutöver ett lån från Almi som uppgår till 1,5 miljoner kronor. Detta innebär att Duearity har finansieringen fram till och med noteringsemissionen. Bolaget påbörjar nu planeringsarbetet inför börsnoteringen på Nasdaq First North som beräknas äga rum under våren 2021.

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!