Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

CBC Investment Group lanserar Advisory Board

CBC Investment Group lanserar Advisory Board

CBC Investment Group lanserar nu ett externt advisory board för att tillhandahålla företagets kunder och investerare djupare branschkompetens i att utvärdera potentiella investeringar. CBC:s Advisory Board består av sex externa sakkunniga med lång erfarenhet av affärsutveckling från olika branscher.

– Vi utvärderar varje månad ett hundratal olika företag för att hitta rätt investering att erbjuda till befintliga kunder och investerare. För att höja kvaliteten ytterligare kommer vårt nya advisory board i slutfasen av utvärderingsprocessen ge återkoppling på de potentiella investeringarna, säger Niklas Palmlöf, vd och grundare CBC Investment Group.

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!