Nine Casinos AB Pågår Friendbase Pågår Duearity AB Fulltecknad TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Fulltecknad Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad Inflight VR Fulltecknad Pharmiva AB Fulltecknad Eliq AB Fulltecknad

CBC Investment Group lanserar Advisory Board

CBC Investment Group lanserar Advisory Board

CBC Investment Group lanserar nu ett externt advisory board för att tillhandahålla företagets kunder och investerare djupare branschkompetens i att utvärdera potentiella investeringar. CBC:s Advisory Board består av sex externa sakkunniga med lång erfarenhet av affärsutveckling från olika branscher.

– Vi utvärderar varje månad ett hundratal olika företag för att hitta rätt investering att erbjuda till befintliga kunder och investerare. För att höja kvaliteten ytterligare kommer vårt nya advisory board i slutfasen av utvärderingsprocessen ge återkoppling på de potentiella investeringarna, säger Niklas Palmlöf, vd och grundare CBC Investment Group.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn