Gigleer Pågår Imitera AB Pågår GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Genomförd LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Pågår Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad Inflight VR Fulltecknad Pharmiva AB Genomförd

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!

Vi skall skapa maximal avkastning genom hållbara investeringar.
  • Investerar i potentiellt internationella miljardföretag
  • Saminvesteringar med andra etablerade private equity företag
  • Information om kommande investeringsobjekt
  • Gedigen industriell och finansiell kompetens
  • Få en kontaktperson som hjälper dig med investeringar
  • Inga förpliktelser. Inga kostnader.
Vi investerar eget kapital i noggrant utvalda företag för att därefter erbjuda vårt nätverk att investera. Varmt välkommen!
Lösenordsstyrka

Tips: Lösenordet bör vara minst tolv tecken långt. För att göra det starkare, använd små och stora bokstäver, siffror och symboler som ! " ? $ % ^ & ).