Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Biotechbolaget Colzyx söker nytt patent och arbetar mot CE-märkning på miljardmarknad

Biotechbolaget Colzyx söker nytt patent och arbetar mot CE-märkning på miljardmarknad

Efter framgångsrika resultat har Colzyx avslutat den experimentella delen av produktutvecklingen. Bolaget arbetar nu vidare med att få CE-märkning till sitt unika sårförband WOUNDCOM som har potential att både läka kroniska sår och bekämpa infektioner, något inget annat sårförband kan.

– Vi har avslutat den experimentella delen eftersom vi nu nått de resultat vi behöver. De djurstudier som genomförts påvisar tydligt WOUNDCOM:s sårläkande och antimikrobiella effekt. Nu har vi lämnat en tredje patentansökan samtidigt som vi driver arbetet med att erhålla en CE-märkning framåt, säger Eskil Söderlind, vd på Colzyx.

Colzyx har tidigare två aktiva patentansökningar på sårförbandet WOUNDCOM, och har under hösten lämnat in en tredje. En aktiv patentansökan ger visst skydd eftersom ingen annan kan få patent på samma sak under handläggningstiden.

– Allt eftersom utvecklingsarbetet fortskrider uppkommer nya upptäckter som vi har möjlighet att söka patent på. Detta är ett viktigt strategiskt arbete eftersom en större patentportfölj gör det immaterialrättsliga skyddet bredare för vår produkt.

Tidigare har Colzyx gjort studier med mus och nu har bolaget slutfört studier med gris som även de lett till positiva resultat.

– Gris har liknande sårläkningsprocess som människor vilket gör denna djurmodell högst relevant att använda. Att vi ser så positiva resultat i studierna med gris visar att vi är på helt rätt väg och det reducerar riskerna när vi nu går vidare i vårt utvecklingsarbete mot CE-märkning.

Inför marknadsintroduktionen arbetar Colzyx även med att säkerställa att WOUNDCOM uppfyller kraven i den kommande EU-förordningen Förordningen om medicintekniska produkter, som träder i kraft i maj 2021.

– Parallellt fortsätter vi förbereda inför produktlanseringen och försäljningsarbetet. Vi kommer initialt fokusera på Europa parallellt med USA och sedan Kina, men arbetar även med andra viktiga marknader, säger Eskil Söderlind, vd på Colzyx.

För fler nyheter om Colzyx, klicka här.

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!