Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Biotechbolaget Colzyx ska påbörja klinisk studie med sårförbandet Woundcom

Eskil Söderlind, vd på Colzyx.

Ett sårförband som läker kroniska bensår och eliminerar multiresistenta bakterier, det är den unika produkt som CBC:s investering Colzyx håller på att etablera på sjukvårdsmarknaden, först i EU och sedan globalt. Med finansiering från EU-projektet Horizon 2020/EIC Accelerator har framgångsrika tester genomförts under våren 2020 och nu ska en klinisk studie påbörjas som ett led till CE-märkning och tillgång till EU:s miljardstora vårdmarknad.

– Det finns mycket stor potential med produkten Woundcom just för att den läker allvarliga sårinfektioner som hittills varit mycket svåra att bota. För den som är sjuk är det goda nyheter, dessutom är det enormt värdefullt för vården som kan spara resurser, använda mindre antibiotika och korta vårdtiderna, säger Eskil Söderlind, vd på Colzyx.

Colzyx produkt representerar en helt ny nisch inom sårläkning. Patienter som lider av kroniska sår och patienter som drabbats av infektioner i öppna sår, inklusive multiresistenta bakterier, har idag mycket svårt att bli botade. Här ger Woundcom, med en uppskattad marknad för sårvård på flera miljarder kronor i Europa, framtidshopp till både patienter och sjukvården.

– För närvarande finns inget sårförband som har denna dubbla förmåga, att både läka sår och bekämpa farliga infektioner, även de med multiresistenta bakterier. På det sättet är Woundcom helt unikt vilket är orsaken till att vi fick EU-finansieringen som ska räcka fram till marknadsintroduktionen.

Ett nödvändigt steg för att kunna sälja sårförbandet till sjukvården i EU är att erhålla CE-märkning, en certifiering som innebär att produkten genomgått ytterst noggranna tester och bevisat den effekt som utlovats.

– Vi har under våren fortsatt att testa och bekräfta Woundcom med överraskande goda resultat, nu arbetar vi mot att starta den kliniska studie som behövs för att få marknadsaccess inom EU. Resultatet kommer att bedömas av en högt kvalificerad expertgrupp och projektet beräknas vara klart om två år, det är också tid vi behöver för att introducera produkten i nödvändiga led på marknaden.

Parallellt med den kliniska studien genomförs ett brett marknadsprojekt med syftet att etablera kontakter med producenter, distributörer och kunder. När produkten väl fått CE-märkningen ska det därför finnas färdiga leverantörskedjor och kundavtal, om än i mindre volymer till att börja med.

– Vi ska upprätta en försäljningsorganisation för att steg för steg sälja allt mer i Europa, innan vi går vidare internationellt. Eftersom produkten är så pass unik tror vi att efterfrågan kommer bli stor. Vi följer hittills planen och kan vi hålla den, utan förseningar på grund av coronapandmin, börjar försäljningen år 2022 och vi beräknas vara lönsamma 2024/2025, säger Eskil Söderlind, vd på Colzyx.

Läs mer om Colzyx och följ deras resa på webbplatsen eller på CBC:s nyheter.

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!