Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Avtal om överlåtelse

Konkursförvaltningen för CBC Holding AB, org. nr 556864-6342, CBC Investment Group AB, org. nr 556796-0363 och Silvertail AB, org. nr 559087-4060 har tecknat avtal om överlåtelse av större delen av tillgångarna i konkurserna, inklusive konkursbolagens samtliga aktieposter som inte omfattas av förköpsförbehåll, till NPSI AB, org. nr 559235-1398. Köparen är en aktör verksam inom Norberg & Partner Sustainable Group AB:s sfär som driver verksamhet motsvarande konkursbolagens verksamhet. Vi ber CBC-bolagens intressenter och kunder att beakta att det bara är Norberg & Partner som har konkursförvaltningens godkännande att använda CBC-bolagens information.

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!