Avtal om överlåtelse

Konkursförvaltningen för CBC Holding AB, org. nr 556864-6342, CBC Investment Group AB, org. nr 556796-0363 och Silvertail AB, org. nr 559087-4060 har tecknat avtal om överlåtelse av större delen av tillgångarna i konkurserna, inklusive konkursbolagens samtliga aktieposter som inte omfattas av förköpsförbehåll, till NPSI AB, org. nr 559235-1398. Köparen är en aktör verksam inom Norberg & Partner Sustainable Group AB:s sfär som driver verksamhet motsvarande konkursbolagens verksamhet. Vi ber CBC-bolagens intressenter och kunder att beakta att det bara är Norberg & Partner som har konkursförvaltningens godkännande att använda CBC-bolagens information.