Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Användningen av molntjänster fortsätter öka – nu måste företagens säkerhet komma i kapp

Användningen av molntjänster fortsätter öka – nu måste företagens säkerhet komma i kapp

Molntjänster är idag den drivande motorn på den växande svenska marknaden för IT. Företagens investeringar i CRM- och ERP-system fortsätter att öka, och redan nu är det i stort sett uteslutande i molnet som investeringarna sker. En förklaring till att många företag mer eller mindre tvingats implementera flera olika molntjänster är pandemin och det utbredda distansarbetet som följde. Detta har lett till att många företag använder flera molntjänster samtidigt, men säkerheten har inte uppdaterats och anpassats tillräckligt, det visar en undersökning från IT-företaget Veeam.

”Man börjar tappa kontrollen över molnmiljöerna. Resultaten i undersökningen visar tydligt att de strategier som organisationerna har för sitt molnanvändande har hållits tillbaka av pandemin […] Det finns ett bristande beaktande av hur man kan hantera sina data mellan plattformar och hur man kan skydda sina data och säkerställa att man har ett fullgott skydd”, säger Veeams Sverigechef Jesper Lundin till Computer Sweden.

Även IKT-tjänsteleverantören Conscia Sverige visar i en nyligen genomförd undersökning hur många företag har tvingats kompromissa med sina säkerhetspolicys under pandemin.

”Ransomware, nätfiske och datastöld är de tre huvudtyperna av attacker som hotar företag idag. Och när jobbdatorn kopplas upp från osäkra hemmanätverk och kanske används av flera familjemedlemmar som surfar eller klickar på okända länkar öppnar det upp för sårbarheter som en kontorsmiljö skulle sätta stopp för”, säger Emanuel Lipshütz, CTO och Director Cybersecurity på Conscia Sverige i ett pressmeddelande.

Den kraftigt växande användningen av molntjänster behöver alltså vägas upp av en lika ökande användning av anpassade säkerhetstjänster. IT-säkerhetsföretaget och CBC-investeringen Authentico har en patenterad teknik, ”Ciphra”, som säkrar lösenord och persondata hos företag med online-plattformar. Tekniken går ut på att göra det praktiskt omöjligt för hackare att stjäla lösenord och användaruppgifter från internetföretag med omfattande användardatabaser. Authentico är bedömt vara ett av Europas mest spännande IT-säkerhetsföretag.

Läs mer om Authentico här

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!