Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Abarceo Pharma ingår samarbete med globala läkemedelsbolaget Eli Lilly

Abarceo Pharma ingår samarbete med globala läkemedelsbolaget Eli Lilly

Abarceo Pharma utvecklar en plattform för behandling av mitokondriella sjukdomar, med ett initialt fokus på att förebygga och behandla typ 2-diabetes. Bolaget har nu ingått ett samarbete med Eli Lilly, ett av världens största läkemedelsbolag. Fokus kommer vara att utveckla nya biologiska terapier riktade mot VDAC1, ett protein som reglerar energiproduktionen i celler och har varit inblandat i flera sjukdomar med underliggande mitokondriell dysfunktion, bland annat typ 2 diabetes.

Samarbetet med Eli Lilly kommer ge Abarceo möjligheten att ytterligare validera VDAC1, samt utveckla specifika anti-VDAC1-kandidater som kommer att utvärderas av Abarceos egenutvecklade terapeutiska plattform.

Om Abarceo Pharma

Abarceo Pharma är ett avknoppningsbolag från Lund University Diabetes Center och bygger på upptäckten av ett ämne som kan både förebygga och behandla typ 2-diabetes. Abarceos behandling har löfte om förbättrad terapeutisk hållbar blodsockerkontroll utöver direkt effekt på dysfunktionell VDAC1 i vävnader och organ involverade i T2D-komplikationer.

Abarceos teknologiplattform tillhandahåller det första sjukdomsmodifierande behandlingsalternativet som ger patienterna fler kvalitetsår och betydligt mindre belastning på hälso- och sjukvården eftersom färre patienter kommer att utveckla de fruktade komplikationerna i det sena stadiet (komorbiditeter), när degenerationsprocessen väl har börjat.

Bli medlem

Registrera dig för ett gratis medlemskap!