Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Fulltecknad TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Fulltecknad Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad Inflight VR Fulltecknad Pharmiva AB Fulltecknad Eliq AB Fulltecknad

20 november, 2019

Nyheter om CBC och de projekt vi är engagerade i.

Pharmiva

Pharmiva AB får ISO Certifikat

Pharmiva AB har erhållit ISO Certifikatet för ISO13485. Det innebär att man har ett kvalitetsledningssystem för medicinteknisk produkter