CBC Investment Group

Våra investeringar gör skillnad

Bli medlem

Vi skall skapa maximal avkastning genom hållbara investeringar

Vi är långsiktiga i våra placeringar och bygger värden. Våra investeringar skall väsentligt överstiga traditionella placeringar under placeringstiden.

Europeiska investmentbanken, Europeiska riskkapital bolag, Affärsänglar, Nordiska VC bolag och Almi Invest i Sverige med flera, är medinvesterare och medfinansiärer i många av våra företag.

Vi har skapat en exklusiv möjlighet för privata investerare att placera i potentiellt högavkastande nordiska tillväxtföretag- kommande globala världsledare. En investering som annars är förbehållet VC bolag, stora riskkapital bolag och andra större private equity aktörer.

Investeringsmodell

Bli medlem hos oss på CBC Investment Group och ta del av våra analyser och kommande investeringsobjekt!

Bli medlem