Välkommen till

CBC Investment Group

Vi hjälper dig att skapa finansiell frihet

Bli medlem

Investera i onoterade bolag med CBC Investment Group

Vi identifierar och investerar med egna medel i onoterade nordiska företag som befinner sig i en tydlig tillväxtfas. När vi sedan har skaffat oss en djupare insikt om företagets potential erbjuder vi även våra 150.000 medlemmar möjligheten att bli delägare i samma företag och få tillgång till CBC Investment Group’s investeringsplattform. Läs mer om vår investeringsmodell här.

Detta är en möjlighet som gynnar oss, företagen och framförallt våra medlemmar.

Partners och saminvesterare

Investeringsprocess

Vår investeringsprocess rymmer 5 steg, läs mer om dessa nedan!

 • 1. En första utvärdering

  Varje investering inleds med en ytterst noggrann analysprocess. En intern investeringskommitté gör en första analys.

 • 2. Möte med företaget

  I steg två hålls ett antal möten med det aktuella företaget. Och stor vikt läggs på entreprenören och teamets förmåga att nå upp till uppsatta mål.

 • 3. Fördjupad analys

  Due Diligence är en omfattande arbetsprocess med utvärdering och analys av hela företaget. Vid saminvesteringar med andra investmentbanker och/eller private equity-bolag lutar vi oss mot flera Due Dilligence-processer. Här är även vårt externa advisory board i hög grad involverat.

 • 4. Investering och utveckling

  Vid val av investering ligger Due Diligence-processen som grund även vid förhandlingen med företaget. Om våra villkor möts inleds en förhandlingsprocess. Vid positivt utfall skrivs omfattande investeringshandlingar varefter vi tillträder styrelsepost och är med och utvecklar företaget. När vi upplever att företaget är moget erbjuds personer i vår exklusiva krets att gå in som delägare i företaget.

 • 5. Exit

  En uttalad EXIT-strategi från företagets sida är en förutsättning för en investering från vår sida. EXIT utgörs allt oftare i form av uppköp vilket i vissa fall kan gå med kort tidsintervall från investeringstillfället. De sektorer vi fokuserar på är attraktiva med underliggande exceptionellt snabbrörliga marknader. EXIT kan i övriga fall göras genom börsnotering, utköp av företagsledning, sammanslagning med annat företag eller försäljning av företaget till annat private equity-bolag.

Från Nordiska entreprenörer till globala aktörer

CBC Investment Group följer, analyserar, utvärderar och investerar i de hetaste globala private equity-trenderna. Vårt huvudsakliga fokus ligger mot den nordiska marknaden. Flertalet av våra investeringar, eller crowdfundingskampanjer, görs i saminvesteringar med investmentbanker och andra private equity-aktörer. Med över 150.000 följare är vi i dag Nordens största kvalificerade investeringsplattform för den här formen av kapitalplaceringar.

Investera

Bli medlem hos oss på CBC Investment Group och ta del av våra analyser och kommande investeringsobjekt!

Bli medlem