Investera 2018-03-26T18:49:17+00:00

Vår investeringsmodell

Vi är inte aktiemäklare och har inte någon marknadsplats, vi är inte heller ett fondbolag, kapitalförvaltare eller rådgivare. Vi identifierar och investerar med egna medel i onoterade Nordiska företag som befinner sig i en tydlig tillväxtfas. När vi sedan har skaffat oss en djupare insikt om företagets potential, erbjuder vi även våra 150.000 medlemmar i vårt nätverk möjligheten att bli delägare i samma företag. Detta är en möjlighet som gynnar inte bara oss utan även företagen och framförallt våra medlemmar. Det är detta vi kallar #Collectivegain.

För att kunna ta del av vår information och övriga fakta som intresserar dig behöver du registrera dig. Därefter får du en inloggningskod som ger dig full tillgång till allt på vår hemsida utan kostnad eller andra förpliktelser.

Bli medlem

Bli medlem och ta del av våra
analyser och kommande investeringsobjekt

Registrera dig!