Möjlighet till hög ränteavkastning – 12% på tolv månader

//Möjlighet till hög ränteavkastning – 12% på tolv månader

Möjlighet till hög ränteavkastning – 12% på tolv månader

Vi ser en näst intill explosionsartad efterfråga på kapital från nordiska innovations bolag som kan bli globala marknadsledare inom sina respektive segment. För att kunna utnyttja och dra fördel av den stora efterfrågan ser vi ett kortsiktigt behov av att kapitalisera upp CBC Holding AB för att kunna genomföra de investeringar vi önskar.

Vi vill premiera dig som följer oss och investerar med oss och erbjuder därför en av Sveriges högsta inlåningsräntor. För att kunna ta del av inlåningen ställs lånen ut om vardera minimum 1 MSEK (1.000.000). Totalt tio (10) poster finns. Räntan utbetalas i samband med lånets förfallodatum. Samtidigt betalas inlåningssumman tillbaka.

Lånet löper från det datum inbetalning sker till CBC Holding AB och tolv (12) månader framåt.

CBC Holding AB med systerföretaget CBC investment group AB har ett eget kapital vid utgången av 2017 i intervallet 22-25 miljoner kronor. Vid utgången av 2018 beräknas det ha ökat med uppskattningsvis 10 MSEK. Därtill kommer tillgångar i form av aktier till ett beräknat värde om drygt 80 miljoner kronor. CBC Holding AB innehar en check kredit om 500.000 kronor i dagsläget och ytterligare extern inlåning om cirka 7 MSEK. Bolaget skall genom en extern kassaflödesanalys vara värt cirka 200-250 MSEK. Under 2017 ökade bolagets omsättning med nästan 100% till 75 MSEK. 2018 beräknas omsättningen nå 100 MSEK.

Vid intresse vänligen kontakta oss på e-mail: info@cbcgroup.se Tel: 031-757 70 10

2018-05-07T08:43:23+00:00