Logga in BROSCHYR

CBC INVESTMENT GROUP

Analyserar, Investerar, Informerar

FRÅN NORDISKT ENTREPRENÖRSKAP TILL EUROPEISKA JÄTTARSedan 2009 har vi byggt en digital private equity plattform som ger alla möjlighet att investera i nordiska tillväxtbolag med förväntad exit inom 2-5 år. Vår plattform utgörs av drygt 20.000 privatpersoner och företag. Allt är gratis och helt utan förpliktelser av något slag. Tidigare har detta möjliggjorts endast för stora placerare eller privatpersoner med extremt mycket pengar. Vårt senaste företag börsnoterades i december 2015 och har hittills stigit med drygt 150%.

FÖR DE FLESTA FÖRETAG
FINNS INGEN BÖRS


Innovationer, affärsidéer och entreprenörskap har lagt grunden till många små och medelstora företag i Sverige, men också till flera storföretag med globala varumärken. Sverige behöver fler företag. De är en nödvändig och viktig motor i samhällsutvecklingen, en motor som aldrig får stanna av. Nya idéer och innovativa företag behöver stöd. Inte minst med riskvilligt kapital. Ändå kan du som vill bli aktieägare endast bli det i ett ytterst litet antal av drygt en miljon företag som idag är verksamma i Sverige. Det beror helt enkelt på att det i dag bara finns cirka 300 stycken företag noterade på Stockholms fondbörs, vilket är mindre än en promille av alla företag idag verksamma i Sverige. Och så många fler börsnoterade företag lär det heller aldrig bli. Det innebär att nästan alla företag måste använda sig av andra kanaler och vägar för att skaffa kapital för utveckling och expansion. Bankerna då? De har pengarna men inte alltid viljan. Framför allt inte när det gäller företag som befinner sig i en uppstarts- eller etableringsfas, inte utan en garanterad säkerhet vilket ägarna till nya företag sällan kan ställa upp med.

VI NOTERAR
DE ONOTERADE


För små företag med stor tillväxtpotential är nytt kapital och ny kunskap många gånger avgörande för nästa steg i utvecklingen. Visst, du kan köpa andelar i någon riskkapitalfond eller likande, men det är ett anonymt ägarskap i många anonyma investeringsobjekt. Som en liten privat investerare är man många gånger också utestängd från många riskkapitalbolag på grund av krav på skyhöga kapitalinsatser. Deras målgrupp är nästan alltid institutioner och mycket förmögna privatpersoner. Sällan vanligt folk. Det är därför som CBC Investment Group finns.

PRIVATE EQUITY, EN ENKEL
FÖRKLARING


Kapital som investeras i onoterade bolag kallas Private Equity och brukar i sin tur delas in i följande två kategorier: Venture Capital alternativt Buy-out Capital. Venture Capital innebär investeringar i företag som befinner sig i en uppstarts- eller tillväxtfas. Buy-out Capital är en investering i ett mer moget bolag och behövs för att möjliggöra en utveckling till nästa nivå, till exempel produktutveckling eller internationell expansion. Företag behöver därför olika sorters ägare under olika faser. Genom ett aktivt ägande, där både kunskap och kapital investeras i bolagen, byggs långsiktigt hållbara bolag.


"Vi har använt oss av CBC Investment Group AB i samband med kapitalanskaffning vid ett flertal tillfällen. Vi har kunnat agera på affärer snabbt, samtidigt som CBC möjliggjort dessa genom kapitalanskaffning och marknadsföring av våra bolag: Legio IV, Legio X och Legio XI. Vår resa mot en börsintroduktion börjar nu realiseras och CBC har varit en viktig komponent på vår väg dit."

Torbjörn Jörgensen, VD och Styrelseordförande Legio X Gemina Inc

"CBC Investment Group är en pålitlig och stabil partner att involvera vid finansiering och utveckling av bolag i ett tidigt skede. Med stort engagemang och uthållighet har de visat oss, och våra aktieägare, att de vid avgörande skeden har förmåga att säkerställa viktigt kapitaltillskott. De är oerhört skickliga på att bygga olika finansieringsmodeller liksom finansieringsstrukturer kring aktieägartillskott."

Olle Magnusson, VD Zenergy AB


OM OSS


CBC Investment Group startade 2009, mitt under finanskrisen. Bankerna gick på knäna. Nystartade företag, små och medelstora företag, alla fick de plötsligt se sina krediter och kreditlöften förvandlas till krav på snabb återbetalning och tomma ord. Seriösa entreprenörer riskerade att få se sina idéer och företag gå under helt i onödan. Det var som ett svar på denna kris som vi startade CBC Investment Group.
FÖR SMÅ INVESTERARE MED STORT
AKTIEINTRESSE


Behovet av att hitta alternativa finansieringslösningar var stort efter finanskrisen. Vår egen lösning var att bilda en grupp av investerare, villiga att gå in som delägare i relativt nystartade företag med potential. Det blev grunden till CBC Investment Group. Idag har vi cirka 3000 aktiva medlemmar. Innan dess hade vi under 20 års tid, i olika organisationer och företag utvecklat, testat och förfinat vår affärsstrategi. Vi har tagit företag till börsen, utvecklat affärsstrategier och skapat mervärde åt företag och aktieägare.

Vi är ingen aktiemäklare. Vi är inget fondbolag, kapitalförvaltare eller rådgivare. Vi är heller ingen marknadsplats. Däremot investerar vi med egna medel i onoterade nordiska företag som befinner sig i en tydlig tillväxtfas. När vi sedan har skaffat oss en djupare insikt om företagets potential, erbjuder vi även våra medlemmar i CBC Investment Group möjlighet att bli delägare i samma företag.

VÅR LYCKA ÄR ATT SE ANDRA LYCKAS


Vår vision är att skapa investeringsmöjligheter som inte favoriserar stora etablerade aktörer, utan ger alla samma möjlighet på finansmarknaden. Men också att kunna bidra med kapital till projekt och företag som befinner sig i en spännande utvecklingsfas.

Vi vill lyckas genom att bistå andra att lyckas. Vi ser också varje investering som ett spännande äventyr, som en resa till stjärnorna där risken att vi aldrig når längre än till trädtopparna är en av våra två ständiga reskamrater. Den andra är chansen att vi faktiskt lyckas att ta oss ända fram.

Idag är vi Sveriges snabbast växande investeringsnätverk. 2014 omsatte vi 40 miljoner SEK. 2012 blev vi officiellt certifierade av UC (www.uc.se).

HANDEL I EGET LAGER


Vi säljer enbart aktier vi själva först köpt, det vill säga handel i eget lager, och då endast till dig som är medlem i CBC Investment Group. Vi säljer heller aldrig hela vårt innehav. Vår ambition i respektive projekt är att behålla cirka 10-20 procent i egen ägo, bland annat som garanti för vårt personliga engagemang.

LEDNING OCH INVESTERINGS-
KOMMITTÉ


Pengar är viktigt, men inte alltid allt för ett investeringsobjekt. Därför engagerar vi oss även i företagens drift och utveckling om behovet finns. Förutom just pengar tillför vi i dessa fall även kunskap och erfarenhet. Det betyder ett större personligt engagemang från oss än från mån...
LÄS MER

KARRIÄR HOS OSS


LEDIGA TJÄNSTER
För CBC Investment Group är varje medarbetare en lika viktig tillgång som våra intressebolag. För varje medarbetare ska en anställning hos oss upplevas som en investering i både kompetens och personlig utveckling. Behovet av nya medarbetare kan dock variera över tiden. Aktuella tjänster kan du läsa om nedan...
LÄS MER

SAMARBETSPARTNERS


Att skapa kontakter inom olika områden, vara med där utveckling sker och framtid skapas, bidra med kunskap, inhämta kunskap - allt detta är en del av vår vardag. Ibland stannar det vid ännu en ny kontakt bokförd för framtida behov, men inte helt sällan leder också vårt nätverkande till mer konkreta samarbetsprojekt där vi bidrar med både kompetens och finansiella resurser.

EXEMPEL PÅ INVESTERINGAR


För att få exklusiv information om våra investeringar, deras nuvarande status och framtidsutsikter så behöver du inloggningsuppgifter.
Kom igång!NYHETER

2016-05-24

Bäst i Norden!


Systerföretaget till CBC Investment group AB, CBC Management AB, har för andra året i rad fått analysverktyg e-stimate utsett till bästa analysverktyg i Norden. Det är det oberoende undersökningsföretaget Supana som gjort undersökningen där de ledande företagen i testbranschen ingår: DISC, Insights och Thomas International bland andra. Det Supana vill åstadkomma med undersökningen är att göra testbranschen mer transparent. Något som kunderna efterfrågar. En av trenderna i branschen är att kunderna mer och mer önskar insikt i leverantörernas kvalitét. Det är glädjande och med stolthet vi konstaterar att e-stimate för andra året i rad är bästa testverktyg i Norden. CBC Management AB tar fasta på detta i vår fortsatta strävan och ambition att leverera det bästa på marknaden när det kommer till utveckling på såväl individ som organisations nivå.

Här kan du läsa mer om CBC Management AB

2016-05-22

Porsche Carrera Cup Scandinavia


CBC Investment Group AB inleder samarbete med Oscar Palm

CBC Investment Group AB och Oscar Palm har ingått ett sponsorskap för tävlingsåren 2016 till och med 2018. Sponsorskapet ingår i CBC:s satsning ”talang” och ligger i linje med företagets ambition att stötta och investera i svenska och nordiska talanger med potential att nå internationell framgång - inte bara företagsmässigt utan även på den sportsliga sidan.

Oscar Palm tävlar i Porsche Carrera Cup och stod som vinnare 2014 och kom två 2015. Årets säsong är i full gång. Tävlingssäsongen 2016 kommer att avgöras på klassiska Knutstorp Ring den 26 september.

Sportbilstillverkaren Porsche fortsätter sin omfattande satsning inom motorsport, både internationellt och i Sverige. Under 2015 vann man det klassiska 24-timmarsloppet på Le Mans med sin effektiva Porsche 919 Hybrid. Det var 17:e gången Porsche tog hem totalsegern i det prestigefyllda loppet. Därefter säkrade man dubbla dubbelsegrar i World Endurance Championship (WEC) 2015, genom att vinna både förar- och märkesmästerskapet i de båda klasserna LMP1 (Porsche 919 Hybrid) och LMGTE PRO (Porsche 911 RSR).

För mer information vänligen kontakta:
CBC Investment Group AB, 031-761 01 00.

2016-05-18

CBC medverkar på


”by invitation only” Anglonordic Life Science Conference XIII i London. Tillsammans med ett åttiotal investerare från ett sextiotal europeiska investment firmor är CBC Investment group inbjudna att träffa och diskutera nuläge och framtid inom medtech och biotech. CBC investment group kommer även att möta en rad R&D företag som kan komma att vara intressanta som framtida investeringsprojekt.

Anglonordic Life Science Conference XIII börjar med en mottagning för samtliga inbjudna på kvällen den 18 maj med George Freeman, Minister for Life Sciences i Storbritannien, som hedersgäst.

2016-05-09

Slutsålt i Vivalect


Aktierna i svenska Vivalect Software AB såldes ut på bara 7 dagar! Vivalect Software AB är verksamt inom säker identifiering och lagring av känslig information. Ledande internationella företag inom identifiering och lagring av persondata har visat intresse för bolaget som nyligen lämnade in sin ansökan för sitt sjunde patent. Potentiella kunder till Vivalect Software AB är alla regeringar, myndigheter och företag i världen som har känslig information på sina servrar.

2016-04-22

28 april lanserar vi


det potentiella mångmiljardbolaget Vivalect Software AB. Vi har lyckats förhandla oss till ytterligare ett antal aktieposter innan företaget når marknaden. Vivalect Software AB är verksamt inom säker identifiering och lagring av känslig information. Ledande internationella företag inom identifiering och lagring av persondata har visat intresse för Vivalect som nyligen lämnade in ansökan för sitt sjunde internationella patent. Potentiella kunder till Vivalect Software AB är alla företag och myndigheter i världen som har känslig information på sina servrar: Politiska myndigheter, regeringar, sjukhus, försäkringsbolag, elbolag, banker, hotell, resebolag, advokatbyråer, skolor, med mera. CBC Investmentgroup AB har valt Vivalect Software AB eftersom marknaden för bolaget bedöms vara enorm och likaså dess potentiella framtida värde. 2020 kommer 7,7 miljarder människor att ha någon form av koppling till Internet. Av all den mängden information som kan hämtas genom denna uppkoppling fokuserar Vivalect Software AB sig på att skydda och säkra informationen från att stjälas genom dataintrång: kreditkort, patientinformation och all annan känslig information. Inom EU området talas det om lagstiftning mot lagring av personlig data. I Holland exempelvis finns redan lagstiftning mot detta. CBC har identifierat hantering, säker lagring och tillgång till information som en av de största utmaningarna inom de närmaste årtiondena. Vivalects teknik kan vara lösningen på dessa utmaningar och därmed den enorma potentialen.

2016-04-22

Slutsålt i Brandnet AB


Vi är glada att kunna konstatera att aktierna i svenska Brandnet AB såldes ut på två veckor! Framgångssagan med Angry Birds genererade årliga miljardvinster för finska Rovio. Över 40% av vinsterna kom från merchandise försäljningen (försäljning av biprodukter). Svenska Brandnet AB äger och har distributionsavtal med en stor del av världens största licenser för merchandise försäljning: BAMSE, Angry Bird, Ferrari, FC Barcelona, Real Madrid, Mumin, Frozen, Donald Duck, Mickey Mouse, Minions, Candy Crush, Star Wars, m.fl.
VD Henrik Knape har över 20 års erfarenhet från konsumentvaror inom området licensprodukter. Han var bland annat med och etablerade Angry Birds på den amerikanska marknaden som nådde en omsättning på över 200 miljoner kronor. Brandnet AB är en klar uppköpskandidat.

2016-04-07

Nu lanserar vi Brandnet AB


Nu ges du möjlighet att bli delägare i svenska Brandnet AB specialiserat inom internationell merchandise försäljning med varumärken som Ferrari, Mercedes Benz, Mumin, Frozen, Bamse, Star Wars, FC Barcelona, Real Madrid m.fl. Nordens största Detaljhandelskedjor och e-handels plattformar är kunder. Bolaget har Redan efter första verksamhetsåret positiva kassaflöden och kan Dubblera sin omsättning under 2016. Brandnet AB är en tydlig Uppköpskandidat.

2016-03-17

CBC på DCongress i Göteborg


En fantastisk dag på DCongress, tidigare Distanshandelsdagen i Göteborg. Duktiga talare och många intressanta utställare som visade upp den senaste tekniken inom handel. #DCONGRESS

2016-03-17

Licensrättigheter till miljarder


Inom kort lanserar vi vårt nästa portföljbolag Brandnet AB. VD Henrik Knape med över 20 års erfarenhet från konsumentvaror inom området licensprodukter var med och etablerade Angry Bird på den amerikanska marknaden till en omsättning om 200 MSEK. Brandnet AB omsatte 10 MSEK 2015 och kan nå en fördubbling av omsättningen redan 2016. Bolaget är identifierat som uppköpskandidat och har i egen licensportfölj och genom distributionsavtal varumärken som: FC Barcelona, Real Madrid, Ferrari, Frozen, Mumin, Bamse, Angry Bird, Minions, Candy Crash med flera. Nordens största varuhuskedjor och e-handelsplattformar är etablerade som kunder. Bolaget tecknade nyligen en stor order med Ica. Verksamheten är koncentrerad till hemtextil, Kläder och Footwear för barn och ungdomar. Merchandise marknaden i Norden är en årlig miljardmarknad.

2016-02-19

Connect2Capital


CBC Investment Group var återigen med på Connect2Capital i Göteborg. Vi träffade en rad mycket intressanta bolag som vi nu går igenom i detalj för att identifiera framtida investeringsmöjligheter. Följande artikel skrevs om oss: PDF.

2016-01-11

Zenergy AB


Som grundare till Zenergy AB är det med glädje vi kan konstatera att bolaget sedan noteringen den 7 januari 2015 gått upp med nästan + 200% i börsvärde. Förutom att grunda bolaget innehade CBC Investmentgroup AB styrelseposter, ordinarie ledamot och ordförandeposten, under fem års tid. Zenergy AB har utvecklat och säljer ZIP-Element, ett byggelement i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. Elementen används bland annat till lågenergimoduler, flexibla bostadslösningar. ZIP-Elementen är fuktresistenta, har lägst energiåtgång på marknaden och når redan Nu de från EU allt strängare normerna för energiåtgång i våra bostäder. 2013 utsågs Zenergy AB till huvudleverantör av byggmoduler till Skanska maskin AB, helägt dotterbolag till Skanska. Samma år utsågs Zenergy AB som Årets Energibod på Byggmaskiner 2013 som hölls på Svenska Mässan i Göteborg.

2015-11-15

CBC på Slush 10-13 november 2015 i Helsingfors


Slush är ett av Europas största event för entreprenörer och investerare inom technology.
Med på eventet var bland andra Prince Daniel, Niklas Zennström - grundaren till Skype, Google, Facebook, IBM, banker och Private Equity Bolag som alla var där för att hitta nästa stora grej inom IT.
Förutom CBC fanns även vårt portföljbolag Smartster på plats.

2015-11-06

CBC På Nordic Private Equity I Köpenhamn


6 November medverkade CBC på en av Nordens största Private Equity Event där allt från stora globala Private Equity investerare till mindre aktörer och entreprenörer samlades för att diskutera de senaste trenderna inom branschen inklusive intressanta sektorer att investera i, finansiering och vad vi tror om framtiden. Det finns mycket kapital som skall placeras i närtid, bl.a från stora Private Equity fonder som ger rekordstora utdelningar, stora pensionsfonder och statliga investerare såsom Norska Oljefonden. Dessutom ser vi stora Amerikanska bolag, tex Google, som etablerar nya investeringsbolag inom Norden just för att hitta nya investeringsmöjligheter. CBC ser detta som en stor fördel då det är dessa typer av aktörer som kan vara intresserade i de bolag som vi och våra investerare har.

2015-10-23

Stora framsteg i Smartster


Portföljbolaget smartster som digitaliserar svensk och internationell direktreklam och gör den sökbar på internet, går från klarhet till klarhet. En inbrytning på den danska marknaden planeras till slutet av Q4 2015, bolaget är redan etablerat i Sverige och Norge med över 280 000 erbjudanden från drygt 130+ varumärken. Direktreklamen bara i Sverige omsätter cirka 9 miljarder kronor om året och 60% av all direktreklam slängs oläst! Läs mer om smartster under fliken ”medlemslogin”.

2015-10-20

Mot notering på aktietorget


Zenergy AB (publ) står inför en notering på Aktietorget med planerad noteringsdatum 3 december 2015.
I nuläget genomför bolaget en nyemission i syfte att säkra rullande rörelsekapital över 12 månader inför den prognostiserade produktionstillväxten som ett led i en kraftig efterfrågeökning på moduler.
Zenergy AB vann utmärkelsen ”Årets energieffektivaste byggmodul 2013”.

2015-10-19

Mot börsnotering


De tre så kallade "Legionerna" som skall gå upp i ett gemensamt bolag, FX28, som utgör ett helt nytt unikt digitalt ekosystem för hela underhållningsbranschen, film, media, musik m.m., ser nu ut att klara av en av de viktiga deadlines som föreligger för att nå den eftertraktade börsnoteringen på någon av Kanada-börserna, Toronto och/eller Canadian Stock Exchange. En mycket spännande nyhet är att FX 28 uppgraderats och kan börsnoteras på Nasdaq börsen efter notering i Kanada efter 12 månader. Bolaget genomför i nuläget en mindre bryggfinansiering till vad vi anser mycket attraktiva villkor, för att säkra kostnaderna som är förbundna med börsnoteringen. Befintliga medlemmar i vårt nätverk Kan kontakta oss vid intresse av att investera i bryggfinansieringen. Du som inte är medlem i vårt nätverk men önskar att bli det, kan gå in under fliken Medlem/Investera och klicka på 'TILL ANSÖKAN'.

2015-06-08

Huvudsponsor på Arena Göteborg!


CBC Investment Group hade äran att vara huvudsponsor på Arena Göteborg, Västsveriges främsta affärsnätverk, som hölls på restaurang Ett i Göteborg. Huvudperson på arrangemanget var superentreprenören Bert Karlsson som intervjuades av TV-profilen Lennart Persson.

2015-05-28

Generalagent för e-stimate


CBC Management AB, systerföretag till CBC Investment Group AB, har utsetts till ensam leverantör av test och analysverktyget e-stimate i Sverige.
För att fira detta och ge den Svenska publiken möjlighet att träffa grundaren till e-stimate, Jörgen Friis, så hölls ett stort event på Palace i Göteborg.

e-stimate utsågs till bästa test och analysverktyg 2015 i Danmark och har idag kunder som FC Barcelona, FC Midtjylland, Lego, Skjern Bank, Sabbatsbergs Sjukhus m.fl. e-stimate utvärderas även av en av Sveriges ledande allsvenska fotbollsklubbar.

2015-05-06

Mingel bland stjärnorna


CBC Investment Group AB har privilegiet att bjuda in aktieägare och investerare till X-Level Studios, den legendariska studion hette tidigare Abbey Road/EMI Studion i Stockholm. Studio komplexet anses vara en av Sveriges främsta studios och har mer än 50 år som förstklassig studio. Artister som spelat in musik i studion är: Lady Gaga, ABBA, Janet Jackson, Roxette, Beyoncé, Rihanna m.fl. På plats finns grundaren till och styrelsen i FX 28 som kanske är nästa generation av det stora svenska musikundret. FX 28 har utvecklat ett unikt ekosystem för musik- och underhållningsindustrin som attraherar världsledande artister- och låtskrivare. Kvällen bjuder på överraskningar! Antalet platser är begränsat till 50 stycken. Händelsen går av stapeln den 11 maj i Stockholm. www.info@cbcgroup.se för anmälan.

CBC INVESTMENT GROUP I DUBAI


CBC Investment Group AB hade nöjet att inför 20-årsjubileét av Dubai World Cup, världens mest exklusiva galopptävling för arabiska och engelska fullblodshästar, att bjuda in ett 20-tal investerare för presentationen av ett svenskt unikt internetbolag: Vivalect Software AB som har två patenterade produkter inför lansering. Den ena kan komma att utgöra standard inom hela EU-området. Investerarna bjöds på härlig sol, golf, shopping och rundvandring i Shejk Mohammeds privata stall. Dubai World Cup som gick av stapeln lördagen den 28 mars blev en riktig höjdpunkt för alla. Vi passar på att tacka alla som var med och gjorde detta till en fantastisk upplevelse.

2015-02-06

CBC PÅ SHANGRI-LA AT THE SHARD, LONDON.


Spin My Planet diskuterar framtiden för social media i London tisdagen den 10 februari. CBC kommer att vara på plats och ta del av informationen. Spin My Planet som är under världslansering kommer inom kort med en rad uppdateringar, däribland möjligheten att göra så kallade Spins med vanliga kamerabilder.

CBC Investment Group AB ser stor potential i Spin My Planet. En revolutionerande mobil applikation som gör vanliga stillbilder levande. Antalet användare ökar kraftfullt världen över och sektorn är glödhet sett ur investeringsperspektiv. Instagram köptes av Facebook för USD 1 miljard. Instagram ger inte möjligheten att dela levande bilder.
Läs mer om och ladda ned appen på www.spinmyplanet.com

CBC DELTAR I ANGLONORDIC I LONDON.


Sahlgrenska Science Park, tillsammans med Uppsala bio, bjuder in svenska företag att delta i AngloNordic den 23 april. Mötet som är "by invitation only" genomförs för 12:e året i rad med ca 400 deltagare, främst beslutsfattare inom vården och från läkemedels-, biotech- & medtech-industrin samt finansiärer och riskkapitalbolag. CBC Investment Group AB har glädjen att bjudas in och ges möjlighet att träffa internationella investerare och företag och bistå tillväxtbolag att internationalisera sina verksamheter. CBC är medlem i Västsvenska Handelskammaren som är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med över 2700 medlemsföretag från hela Västsverige.

Västsvenska Handelskammaren arbetar med att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige genom att hjälpa företagen göra fler och bättre affärer och genom att påverka politiska beslut. Västsvenska Handelskammaren har anor från 1661. Ett sjuttiotal personer arbetar heltid för medlemmarna. CBC Investment Group AB ser Västsvenska Handelskammaren som en strategiskt riktig partner - som precis som CBC Investment Group AB verkar för att hjälpa företag och företagandet och skapa och bibehålla ekonomisk tillväxt.

2015-02-05

CBC är medlem i Västsvenska Handelskammaren


Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorghanisation med över 2700 medlemsföretag från hela Västsverige.

Västsvenska Handelskammaren arbetar med att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige genom att hjälpa företagen göra fler och bättre affärer och genom att påverka politiska beslut.

Västsvenska Handelskammaren har anor från 1661. Ett sjuttiotal personer arbetar heltid för medlemmarna.

CBC Investment Group AB ser Västsvenska Handelskammaren som en strategiskt riktig partner som precis som CBC Investment Group AB verkar för att hjälpa företag och företagandet och skapa och bibehålla ekonomisk tillväxt.

2015-02-05

CBC i samarbete med Sahlgrenska Life Science


Sahlgrenska Science Park och CBC Investment Group AB har inlett ett samarbete kring Life science- området i Västsverige. CBC Investment Group AB kommer tillsammans med Sahlgrenska Science Park att titta på och tillsammans utveckla tillväxtföretag inom Life Science sektorn. Redan nu utvärderas ett antal intressanta Life Science företag med potential att kommersialisera sina produkter på den internationella marknaden.

Sahlgrenska Science Park arbetar på uppdrag av Business Region Göteborg (BRG), Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola för att stärka innovationssystemet inom Life Science Området.

För CBC Investment Group AB är det en stor ära i och glädje att kunna hjälpa framstående entreprenörer inom Life Science området med expertis och tillväxtkapital. Vi ser fram emot ett spännande samarbete och hoppas att i framtiden kunna presentera spännande Life Science företag för personer i vårt nätverk

2014-09-23

Investeringsträff på Elite Plaza


CBC Investment Group AB har idag investeringsträff på Elite Plaza Hotell i Göteborg tillsammans med Spin My Planet, en av de hetaste mobil apparna på marknaden.

Spin My Planet AB har utvecklat och patenterat en teknik som gör bilder och bildserier levande, interaktiva, genom att med enkelt röra bilden med fingret eller pekplattan, datormusen eller liknande. Bolaget gjorde sin världslansering under senvåren 2014 och appen finns idag för nedladdning på bland andra Amazon app store.

Vi välkomnar alla som anmält sitt deltagande och ser fram mot en spännande informationskväll.

CBC i Dagens Industri


CBC Investment Group AB medverkar i bilagan till Dagens Industri "Starta Eget" den 23 september 2014. Här ger vi vår syn på vad man skall lägga fokus på vid uppstarten av ett företag, vad man skall tänka på vid initiala kapitaltillskott och finansieringsform med flera för nystartande företag viktiga frågeställningar.

INVESTERA


Hos oss är allt gratis och helt utan förpliktelser. För att kunna ta del av all information och fakta som intresserar dig så behöver du lämna dina kontaktuppgifter. Därefter får du en speciell inloggnings kod som ger dig full tillgång till allt på vår hemsida.


 

ANALYS OCH EXKLUSIV
INFORMATION


Du får kontinuerligt information som rör din eller dina investeringars utveckling. Informationen finns tillgänglig via personlig inloggning på vår hemsida och består av djupgående analyser om våra aktuella innehav, information om kommande investeringsobjekt, nyhetsbrev och relevanta omvärldskommentarer. Observera att information om CBC:s investeringsobjekt är bara tillgänglig för dig som har inloggningsuppgifter. Information som rör denna typ av investeringar får endast spridas inom en sluten grupp.

SPRID DINA RISKER


Generellt för våra investeringserbjudanden gäller att en private equity-investering, typ de som vi i CBC Investment Group erbjuder, alltid ska ses som ett komplement och extra krydda i din investeringsportfölj.

 

INVESTERA.
SÅ GÅR DET TILL


När du har funnit ett lämpligt investeringsobjekt är det lätt att investera. Du laddar enkelt ned vår avräkningsnota och skickar den sedan till oss. Det blir vår bekräftelse på din investering.

Vi står till förfogande för information kring investeringsobjekten. Vi bistår inte i rådgivning, men finns till hands med information. När du har funnit ett investeringsobjekt som passar din riskprofil och dina önskemål så kan du enkelt ladda ned en avräkningsnota och skicka den till oss antingen per e-mail, info@cbcgroup.se, eller med post: CBC Investment Group AB, Vallgatan 25, 411 16 Göteborg. Du når oss på telefon: 031-761 01 00.

EXIT


Investeringshorisonten på våra olika engagemang växlar beroende på bolagens utveckling. Normalt pågår vårt engagemang i bolagen i två till tre år. Vi har utarbetade strategier för varje bolag när det gäller försäljning av dina aktier. Din exit kan basera sig på följande fyra möjligheter.
• Marknadsnotering. Bolaget börsnoteras.
• Försäljning av hela företag. Bolaget blir uppköpt av annat bolag.
• Andrahandsförsäljning. Aktieinnehavet säljs vidare till ny investerare.
• Försäljning till företagsledning.

FÖRBEHÅLL


Personer eller företag som får tillgång till det material som görs tillgängligt av CBC Investment Group AB genom denna hemsida ombeds uppmärksamma och acceptera följande:

Inget på hemsidan skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att göra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå i några andra transaktioner.

Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden på dennes eget ansvar. Även då CBC Investment Group AB erhåller och sprider vidare information från källor som CBC Investment Group AB uppfattar som pålitliga, kan CBC Investment Group AB inte på något sätt (vare sig uttryckligen eller underförstått) garantera att den information som finns tillgänglig på hemsidan är riktig, tillförlitlig eller fullständig. All information som finns på hemsidan är avsedd att vara tillgänglig enbart för personer och företag med hemvist inom den Europeiska Unionen och det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet samt i Schweiz. Ingen information som görs tillgänglig på denna hemsida är således riktad till någon person eller något företag hemmahörande i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publiceringen eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Om möjligheter från CBC Investment Group AB, av vad slag det än må vara, ändå antas av någon sådan person eller något sådant företag, får detta lämnas obeaktat från CBC Investment Group AB:s sida. Svensk lag är tillämplig på information som lämnas på denna hemsida.

FÖR ENTREPRENÖRER


CBC Investment Group investerar genom direktköp av aktier i företag. Vi tillhandahåller inga krediter utan tillför kapital genom till exempel nyemission. Ditt företag kan vara helt nystartat eller ha några verksamhetsår på nacken. En bra affärsidé eller produkt med potential är det viktiga. Och vi är gärna med från ett så tidigt skede som möjligt. I gengäld kan vi lova dig en engagerad och stabil partner med lika stort intresse för framgång som du själv vill ha.


EN FÖRSTA UTVÄRDERING


Varje investeringsobjekt analyseras ingående av vårt advisory board. I denna tidiga analysfas tar vi fasta på olika parametrar så som bransch, konjunkturkänslighet och marknad. Viktiga parametrar är också operativ ledning, styrelse, interna strukturer och strategier, fundamental värdering, livscykel, exitalternativ samt tid till exit.

FÖRETAGSBESIKTNING


Om vårt advisory board anser att investeringsobjektet är tillräckligt intressant går vi vidare med en fördjupad analys, en så kallad "due diligence". Uppfyller företaget kraven även efter denna besiktning inleds förhandlingar med företagets ledning och ägare.

 

VI INVESTERAR


Om parterna är överens görs en investering i bolaget. Beroende på riskprofil investerar CBC Investment Group på egen hand eller tillsammans med företag och personer i nätverket. Ofta lyfts ett mindre kapital in i en första fas, varefter löfte om ytterligare kapital ges om företaget uppfyller viktiga delmål.

VI UTVECKLAR


Vårt engagemang är i varje bolag unikt. I vissa fall går vi in aktivt med styrelseplats för att hjälpa till att utveckla företaget, medan andra i huvudsak behöver finansiell hjälp.

VI ÖVERLÅTER


Vår huvudsakliga målsättning för varje investering är att kunna sälja den och att den ska generera en avkastning i linje med riskprissättningen. För att undvika inlåsningen av kapital är det viktigt att företaget har etablerat kommunikationskanaler mot marknaden, såväl mot aktieägare som mot företagets huvudsakliga marknad. Det finns ett flertal exitstrategier vi kan använda och varje investering analyseras noga utifrån de möjligheter dessa ger. Ingen investering görs utan en klart uttalad exitstrategi.

 

KONTAKT


TEL: 031-7577010‏
HUVUDKONTOR: Vallgatan 25,411 16 Göteborg
MAIL: info@cbcgroup.se