BROSCHYR

Analyserar, Investerar, Informerar


FRÅN NORDISKA ENTREPRENÖRER TILL GLOBALA AKTÖRERNYCKELTAL


Allokerat kapital


Följare


 Företag

Vi följer, analyserar, utvärderar och investerar i de hetaste globala private equity-trenderna. Vårt huvudsakliga fokus ligger mot den nordiska marknaden. Flertalet av våra investeringar görs i saminvesteringar med investmentbanker och andra private equity-aktörer. Med över 150.000 följare är vi i dag Nordens största kvalificerade digitala plattform för den här formen av kapitalplaceringar.

VÅR INVESTERINGSPROCESS STEG FÖR STEG


1. En första utvärdering

Varje investering inleds med en ytterst noggrann analysprocess. En intern investeringskommitté gör en första analys.

2. Fördjupad analys

Due Diligence är en omfattande arbetsprocess med utvärdering och analys av hela företaget. Vid saminvesteringar med andra investmentbanker och/eller private equity-bolag lutar vi oss mot flera Due Dilligence-processer.

3. Möte med företaget

Under Due Diligence-processen hålls ett antal möten med det aktuella företaget. Här är även vårt externa advisory board i hög grad involverat. Och stor vikt läggs på entreprenören.

4. Investering och utveckling

Vid val av investering ligger Due Diligence-processen som grund även vid förhandlingen med företaget. Om våra villkor möts inleds en förhandlingsprocess. Vid positivt utfall skrivs omfattande investeringshandlingar varefter vi tillträder styrelsepost och är med och utvecklar företaget. När vi upplever att företaget är moget erbjuds personer i vår exklusiva krets att gå in som delägare i företaget.

5. Exit

En uttalad EXIT-strategi från företagets sida är en förutsättning för en investering från vår sida. EXIT utgörs allt oftare i form av uppköp vilket i vissa fall kan gå med kort tidsintervall från investeringstillfället. De sektorer vi fokuserar på är attraktiva med underliggande exceptionellt snabbrörliga marknader. EXIT kan i övriga fall göras genom börsnotering, utköp av företagsledning, sammanslagning med annat företag eller försäljning av företaget till annat private equity-bolag.

VAR MED I NÅGOT STÖRRE OCH GÖR SKILLNAD!


Utdelning och avkastning är inte den enda vinsten för oss. Vi är delaktiga i, stöttar och utvecklar ett flertal projekt och verksamheter: LiKaStark är ett av dessa, som arbetar mot ungas utsatthet i samhället. Vi sponsrar GöteborgsOperan och dess arbete som förstärker det kulturella medvetandet. Ett annat exempel är Oscar Palm, Porsche Carrera Cup International, som när han kom fram som 16-åring var Sveriges största talang inom racing-sporten. Avkastningen är inte den enda vinsten för oss. Att bidra till ett bättre samhälle, stötta våra unga talanger och se andra lyckas är vår lycka. Med CBC ska man känna att man är med i något större och gör skillnad, samtidigt som det är en möjlighet till en attraktiv avkastning på investerat kapital.

SAMARBETSPARTNERS


LiKaStark


Oscar Palm

Porsche Carrera Cup International

NÅGRA ORD OM OSS


"Vi har använt oss av CBC Investment Group AB i samband med kapitalanskaffning vid ett flertal tillfällen. Vi har kunnat agera på affärer snabbt, samtidigt som CBC möjliggjort dessa genom kapitalanskaffning och marknadsföring av våra bolag: Legio IV, Legio X och Legio XI. Vår resa mot en börsintroduktion börjar nu realiseras och CBC har varit en viktig komponent på vår väg dit."

Torbjörn Jörgensen, VD och Styrelseordförande, Legio X Gemina Inc

"CBC Investment Group är en pålitlig och stabil partner att involvera vid finansiering och utveckling av bolag i ett tidigt skede. Med stort engagemang och uthållighet har de visat oss, och våra aktieägare, att de vid avgörande skeden har förmåga att säkerställa viktigt kapitaltillskott. De är oerhört skickliga på att bygga olika finansieringsmodeller liksom finansieringsstrukturer kring aktieägartillskott."

Olle Magnusson, VD, Zenergy AB


NYHETER


Fler aktuella händelser hittar du under Logga in högst upp.


2017-04-18

CBC förlänger sponsorskap


CBC är glada över att få fortsätta som sponsorer av både Göteborgsoperan och Oscar Palm under 2017. Det är viktigt för oss att vår verksamhet även kommer andra till nytta och får en tydlig förankring i vår hemma-region. Vi ökar även vårt samarbete med organisationen LiKaStark, som vi är stolta över att se växa. 


2017-03-02

CBC deltog på Connect2Capital i Göteborg


Connect2Capital i Göteborg är en mötesplats där investerare och tillväxtföretag får möjligheten att träffa varandra. Här samlas entreprenörer och startups med behov av kapital, affärskompetens och bredare kontaktnät. På Connect2Capital kan de möta affärsänglar, investerare och riskkapitalaktörer som söker nya möjligheter. CBC medverkade för tredje året i rad och träffade ett 20-tal startupbolag. Utöver dessa spännande möten deltog vi också på föreläsningar och investerarträffar. Vi är glada att se att det finns så många intressanta och innovativa företag i Västsverige.


2017-03-02

CBC på Nordic Private Capital dac


Den 14 februari var det dags för den Nordic Private Capital Day i Göteborg. På konferensen samlades ledare inom Private Equity, Venture Capital och Analyshus från hela norden. Ett flertal experter inom specifika områden diskuterade marknadstrender, utmaningar, möjligheter och samarbeten. I år låg fokus på digitalisering och hur det påverkar marknaden idag och i framtiden. Även andra områden, som framtidens betalningsmetoder, resan från startup till miljardvärdering, exit-strategier och saminvestering diskuterades under dagen. På deltagarlistan fanns ett antal intressanta svenska aktörer som till exempel Moor Capital, NFT Ventures och Northzone men också ett antal internationella spelare, till exempel Siemens Venture Capital, S&P och JP Morgan. CBC lägger stor vikt vid vad dessa större spelare säger om framtiden då det kan ha en stor påverkan på våra investeringsbeslut.


2017-02-17

Eliq vinner ”Energy monitoring solution of the year”!


CBC:s portföljbolag Eliq vann priset ”Energy monitoring solution of the year” i London för sin nya app, som de lanserade under 2016. Appen hjälper kunder att bevaka, förstå och hantera sin energiförbrukning i realtid. Datan kan inhämtas ifrån Eliqs egna IoT-sensorer.

Runt om i Europa efterfrågar myndigheter möjligheter för medborgare att själva bevaka sin energiförbrukning. Därför räknar Eliq med en kraftigt expanderande marknad och fortsatt hög tillväxt under de kommande åren.

“We are thrilled to see the excitement our product is creating outside of Scandinavia, now that we’re introducing it on the European market” säger Håkan Ludvigson, VD på Eliq. “European energy retailers need to adopt new business models and new technology to reshape its business for the future – and the future is all about the data.”

Läs mer: 

http://eliq.io/press-release-eliq-wins-energy-monitoring-solution-award/


2017-01-23

Succé för CBC Xray Services AB!


Redan inom loppet av några dagar så slutsåldes aktierna i CBC Xray Services AB. Dessa aktier innebär ett indirekt ägande i EnXray Limited.

EnXray är baserat i Liverpool UK och har sedan år 2012 utvecklat och patenterat en revolutionerande maskin för sterilisering av olika föremål. Främst föremål som över hela världen används inom sjuk- och hälsovård. EnXray kommer initialt att fokusera mot tillverkningssidan av främst hälso- och sjukvårdsutrustning som kräver helt sterila produkter (högsta graden av renlighet).

EnXrays utrustning har visat sig ha överlägsna egenskaper jämfört med dagens befintliga system. Främst gäller detta snabbheten i steriliseringen och de logistiska fördelarna. Potentiella marknader för EnXrays system är: medicinsk utrustning, laboratorieutrustning, pharma- och biotech, sterilisering av blod och blodplasma, kontaktlinser (potentiellt hög marknadsvolym), mat och snabbrörliga konsumentprodukter (olika förpackningsprodukter).


2017-01-12

Succé för CBC inlåning!


Under inledningen av 2017 lanserade vi CBC inlåning. Våra kunder inom CBCs slutna investeringsgrupp erbjöds att under 4 månader låna in kapital till en ränta om 12 %. Inlåningsvolymen sattes till 3 Mkr och var inom några få dagar fulltecknad.

Den 1 februari erbjuder vi återigen CBC inlåning med samma villkor, 12 % ränta efter 4 månader. Teckning sker i poster från 50 tkr och uppåt. Även denna gång är inlåningsvolymen satt till 3 Mkr.

Välkommen att anmäla ditt intresse genom att klicka här

Är du intresserad men inte med i vår slutna investeringsgrupp så klickar du här för inloggningskod och registrering. Allt är gratis och du förbinder inte dig till någonting.


2016-12-13

Niklas Palmlöf i intervju i Investerarbrevet


I den intervju som i veckan publicerades av Privata Affärer berättar Niklas Palmlöf om vad CBC letar efter när de analyserar potentiella nordiska investeringsobjekt. Han beskriver även några av de bolag CBC tidigare investerat i samt framtida erbjudanden till investerare inom CBC:s slutna nätverk. Läs intervjun i sin helhet här eller läs våra tidigare nyheter få mer information om våra portföljbolag.

 

För att få ännu mer utförlig information om våra portföljbolag: Gå med i vårt nätverk genom att klicka på ”Kom igång direkt”


2016-12-08

CBC på Slush 2016


I början av december deltog CBC Investment Group på ett av nordens största event för främjandet av entreprenörskap, Slush 2016 i Helsingfors. Arrangemanget är icke vinstdrivande och startades av studenter som ett sätt att koppla ihop unga startups med affärsänglar och venture capitalbolag. Idag har eventet vuxit till en global rörelse med fokus på framtidens teknik, positiva förändringar av samhället och nätverkande. För CBC innebar deltagandet två dagar av spännande och intensiva möten med ett flertal intressanta startups.  Dessutom deltog CBC på ytterligare två dagar för enbart investerare med bland annat workshops och seminarier med andra investerare - allt från affärsänglar till några av världens främsta venture capitalbolag.


2016-12-06

Behovet av skydd mot datastölder ökar


Nyligen rapporterade media om en ny virusattack som återigen fått känsliga uppgifter att hamna i fel händer. Viruset vid namn ”Gooligan” attackerar operativsystemet Android vilka idag har över 87 % av världens mobilmarknad. Sedan augusti har över 1,3 miljoner androidtelefoner infekterats och deras Google-konton inklusive e-post är äventyrade, även där tvåfaktorsautentisering är påkopplad. Över hela världen söker man idag lösningar som omöjliggör dessa stölder av lagrad data.

Vårt svenska portföljbolag Vivalect Software AB testar just nu, med mycket positiva resultat, en egen patenterad teknik som skyddar datalagrade uppgifter från hackare och olovlig spridning. Parallellt sker en markant ökning avseende teknikutvecklingen inom IoT, Blockchain och Big Data – tre typer av teknik som möjliggör mätning, spårning och lagring av data. Att hitta lösningen avseende databasstölder är avgörande för vår personliga integritet samtidigt som det sparar enorma kostnader för de drabbade företagen.

 

http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2016/11/30/gooligan-android-malware-1m-google-account-breaches-check-point-finds/#44fc02c6470d


2016-12-01

CBC Investment Group på DI Gasell Göteborg 2016


Gasellfester arrangeras runt om i Sverige under hela året. Här presenteras de företag som utsetts till DI-gaseller i sina respektive län. Det företag som i sitt län utses till Årets Företag deltar vid årets slut på en stor gala för att tävla om ytterligare Gasellpriser. Kvällen den 22 november hölls 2016-års upplaga av Gasellfesten Västra Götalands Län på Konserthuset i Göteborg. Årets talare i Göteborg var Carin Rodebjer, grundare av klädföretaget Rodebjer Form AB, Stina Andersson VD och grundare av skoföretaget Stinaa.J samt Stinas make Johan Andersson VD för Mellby Gård. Dessutom intervjuades bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Naturligtvis var även CBC Investment Group på plats för att gratulera Västra Götalands och Hallands snabbast växande företag för 2016.

 

Vi på CBC Investment Group gratulerar och applåderar Gasselvinnarna och årets Digitala Gasell.

Västra Götaland: Dick Jagdell, Dick M Jagdell Bygg AB från Ulricehamn

Halland: Phillip Miller och Sofi Miller, Vårdväskan AB från Falkenberg

Årets Digitala Gasell: Boråsföretaget Care of Carl AB


2016-11-25

Intervju med Niklas Palmlöf i GO Nyheter


Göteborgsoperans egen tidning GO intervjuar i sitt senaste nummer grundaren till CBC Investment Group AB, Niklas Palmlöf. CBC Investment Group AB sponsrar sedan i somras Göteborgsoperan. Niklas Palmlöf är en finansiell entreprenör som blandar kalla och varma värden. Artikeln tar upp hans vilja att bidra till ett bättre samhälle och ge företag och privatpersoner ett nytt sätt att investera sina pengar på.

 

Läs artikeln här

 

 


2016-11-22

CBC Skriver Investeringsavtal med Gradientech AB från Uppsala


CBC Investment group AB har undertecknat ett investeringsavtal med svenska Gradientech AB. Genom gedigen forskning har bolaget utvecklat en diagnostikmaskin för att på mycket kort tid ställa en diagnos för vilken typ av behandling en patient är i behov av för att på ett inledande stadium ha exakt kunskap om vilken bakterieform, antibiotika och dosering som behöver sättas in. Bakterier resistenta mot antibiotika är ett accelererande problem i världen i dag. Uppskattningsvis kan 10 miljoner människor om året om trettio år dö varje år på grund av antibiotikaresistens. I Indien dör 60.000 barn om året redan i dag som följd av antibiotikaresistenta bakterier, något som uppmärksammats i SVT och andra mediakanaler.

För CBC Investment group AB är det en spännande och inte minst mycket viktig investering som görs. Antibiotikaresistenta bakterier bedöms komma att utgöra ett större världshälsoproblem än cancer.

Vår förhoppning är att erbjuda vår slutna investeringsgrupp möjligheten att bli delägare i Gradientech AB under senare delen av 2017.


2016-11-22

Vivalect stänger dörren för hackare


SVT följde idag den 22 november upp sin programserie ”undersökande reportage” med att visa hur miljontals svenska konton ligger knäckta och helt öppna på nätet. Reporter Samir Bezzazi visar hur enkelt det går att komma åt vår privata information. Det är just dessa typer av attacker som CBCs portföljbolag Vivalect Software ABs egna patent skyddar mot.

Klicka här för att komma vidare till reportaget http://www.svtplay.se/video/11171365/dold/dold-sasong-2-avsnitt-2


2016-11-18

Eliq på European Utilities Week


Denna vecka finns Eliq med egen monter på European Utilities Week i Barcelona, Europas största event för bland annat energibolag. Hittills har det visats ett enormt intresse för Eliq och LifeSmart-produkterna och förhoppningen är att skapa ett antal nya kundkontakter från hela Europa.


2016-11-15

Smartster utvalda att delta på SURGE 2016 i San Francisco


Smartster AB är ett av två företag som har blivit utvalda att delta i SURGE (Startups Undergoing Rapid Growth and Expansion) 2016 i San Fransisco. SURGE anordnas av Business Sweden och är ett två veckor långt program med workshops och nätverkande, riktat till svenska företag med potential och vilja att etablera sig på den Nordamerikanska marknaden. Smartster AB har utvecklat smartster.se, en digital galleria med drygt 2 miljoner erbjudanden från tusentals varumärken. Smartster.se är live i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. 

Genom inbjudan ges Smartster AB även möjlighet att locka till sig investerare och förbereda för att gå live i Nordamerika.

 

Om du inte redan har inloggningsuppgifter till vår slutna investeringsgrupp, klicka på ”kom igång direkt”!


2016-11-15

CBC på Web Summit i Lissabon 7-10 november


 

Med 50.000 besökare och 7.000 CEOs från 165 länder är Web Summit Europas största ”Tech”-mötesplats. Web Summit 2016 i Lissabon innehåller bland annat föreläsare och föredragshållare från: Facebook, Tinder, Cisco systems, Spotify, Microsoft, Google och IBM. Samtliga närvarande diskuterar och svarar på frågor kring den gigantiska tekniska revolution som pågår och hur den präglar och kommer att prägla våra liv i dag och i framtiden. För CBC är deltagandet ett led i att bevaka och analysera de senaste innovationerna, teknologierna och hur de implementeras hos alltifrån regeringar och myndigheter till den finansiella och industriella världen. Det är vidare ett steg i vårt strategiska arbete vad gäller kommande IT investeringar och fortlöpande analyser och kartläggning av hur vi bygger vår investeringsportfölj.


2016-10-28

CBC på Tech Expo i London


Förra veckan deltog CBCs Head of Investments Karl Xavier på Tech Expo i London. Mässan ger en inblick i framtidens teknologier och de användningsområden som finns för den teknik som är på väg ut på marknaden nu. Fokus ligger på bland annat FinTech, Blockchain, Virtual och Augmented Reality (VR/AR) och på hur företag i etablerade industrier kan ta hjälp av startupföretag inom dessa områden för att överleva i den digitala framtid vi är på väg in i. På mässan deltar flera ledande personer från Tech-industrin samt representanter från offentliga verksamheter, investerare och startupbolag. Under de två dagar som konferensen pågår förs diskussioner och debatter kring vilka teknologier som kommer att bli stora och viktiga kort på både kort och lång sikt.

 Deltagande på mässan ger CBC en uppfattning om vad som är intressant ur investeringsperspektiv och inblick i vilka bolag som ligger i framkant inom vilka områden. Vi kan dessutom vara med och påverka framtiden genom att delta i diskussioner med beslutsfattare. Vi vill även se vilka utmaningar och möjligheter som finns. Genom att utbilda oss i de nya teknologierna kan vi fatta välgrundade investeringsbeslut och dessutom bygga ett starkt nätverk av intressanta framtida investeringsmöjligheter och partners. 


2016-10-28

CBC investerar i EnXray


Under sommaren 2016 investerade CBC Investment Group i det engelska bolaget EnXray Ltd. Bolaget har utvecklat en revolutionerande maskin för att sterilisera produkter inom sjukvård och övrig Life Science. Till grund för investeringen låg produktens mycket stora marknadspotential samt de imponerade intrycken styrelsen gav tillsammans med det mycket kompetenta ledande teamet. Marknadens hittills gällande lösningar innebär att de produkter som skall steriliseras oftast transporteras långa sträckor till företag som har maskiner för massterilisering. EnXray Ltd producerar och distribuerar istället en maskin för sterilisering direkt på plats. Utöver kostnads- och effektivitetsbesparingar ger det även ett säkrare och bättre resultat.

Vi ser fram emot att följa den spännande utvecklingen för ett kommande erbjudande om investeringsmöjlighet endast riktat till vår slutna investeringsgrupp.

Ingår du inte i nätverket än? Klicka på "Kom igång direkt" för att få dina inloggningsuppgifter! 


2016-10-12

CBC på Nordic Life Science Days 2016


För andra året i rad fanns vi från CBC Investment Group representerade på Nordens största event inom Life Science. Förutom många bra föreläsningar genomfördes 1-2-1 möten med intressanta bolag inom medicinsk teknik, ett område som CBC under en längre tid har tittat på. Dessutom fanns även en rad potentiella samarbetspartners samt VC-bolag på plats. Vi stärktes i vår uppfattning att Life Science fungerar bra ihop med IT. Inom båda dessa områden håller vi i Norden mycket hög klass. Något som öppnar upp för att just Norden snart är världsledande inom Life Science. Läs gärna mer genom att klicka på länken http://www.nlsdays.com/


2016-09-28

Slakt på aktiemarknaden


Carnegie Fonders förvaltare Simon Blecher är pessimist i det korta perspektivet. Bakgrunden är att börsen har gått starkt under många år och inte haft någon verklig korrigering.
"Inom 18 månader tror jag att vi ser en nedgång på 20-30 procent", sade han under ett seminarium i Göteborg under tisdagen och betonar att utvecklingen i så fall skulle vara helt naturlig. "Under de närmaste tio till 20 åren tror jag inte att vi kommer att ha en lika stark utveckling av börsen som vi haft historiskt, men den kan fortfarande vara positiv", säger han.


2016-09-27

CBC i Dagens Industri


CBC Investment Group AB berättar om sin utveckling, investeringsinriktning och värdegrunder i Dagens Industri. Under 2016 har vi sett en stark efterfrågan växa sig ännu starkare. Vi kan i dag med glädje konstatera att vi troligen är störst i Norden med vår digitala private equity-plattform som omfattar drygt 150.000 följare, både privatpersoner och företag. Samtidigt har vi under året engagerat oss i en rad viktiga projekt som overensstämmer med våra värdegrunder, exempelvis LiKaStark som stöttar barn och ungas utsatthet i samhället, GöteborgsOperan och Oscar Palm som tävlar i Porsche Carrera Cup International, en av Sveriges största talanger inom svensk racing.

Utdelning och avkastning skall inte vara den enda vinsten anser vi. Att se entreprenörer utvecklas, startups växa sig starka och kunna bidra till ett bättre samhälle är väldigt viktigt för oss.

Till Artikel 


2016-08-31

CBC STÖDER ORGANISATIONEN LiKaStark!


CBC Investment Group har inlett ett samarbete med organisationen LiKaStark som arbetar för att förbättra barn och ungdomars förutsättningar - för allas lika värde och lika rättigheter. Alla föds vi lika, men det är omgivningen runt omkring oss som skapar våra förutsättningar. 

 

LiKaStark arbetar mot mobbning, diskriminering, rasism, våld, orättvisor, självskadebeteenden och självmordstankar. Organisationen drivs av Linda Karlsson, som kämpar för att alla ska få vara den man är och kunna utvecklas så som man själv vill. Det är olikheterna som gör oss till de vi är. Barn och unga ska ha en möjlighet att vara lika starka, oavsett vem man är. 

 

LiKaStarks närmsta planer är, utöver föredrag och seminarier, bland annat att lansera en app och starta en webcast som riktar sig till barn och ungdomar och som som tar upp frågor kring identitet, självkänsla och självförtroende. 

 

För CBC är det helt naturligt att stötta organisationen LiKaStark. Den behövs mer än någonsin. Allt som kan förbättra barn och ungas förutsättningar är positivt och ska uppmuntras. Barn och ungdomar är vår framtid. Därför vill CBC bidra till att förbättra deras förutsättningar. Vi gör det genom att backa upp LiKaStark så att organisationen kan genomföra sina planer och aktiviteter. 

 

På liknande sätt tänker vi i våra investeringar. Utdelning och avkastning är inte enda vinsten. För oss är det lika viktigt att se entreprenörer ta steg framåt, se små bolag utvecklas och se startups växa sig starka. Och den största vinsten är när det bidrar till ett bät


2016-08-30

CBC SAMARBETAR MED GÖTEBORGSOPERAN!


CBC Investment Group har inlett ett samarbete med GöteborgsOperan. Samarbetet innebär att CBC stödjer GöteborgsOperan ekonomiskt.

GöteborgsOperan är ett av norra Europas ledande operahus och har varit en språngbräda för många talanger som nått internationella framgångar. GöteborgsOperan har som uppdrag att ge invånarna i hela Västra Götaland tillgång till opera, dans och musikal. För att nå en större publik och locka fler besökare till operahuset turnerar GöteborgsOperan regelbundet runt om i regionen. Med både klassiska och nutida musikaliska uttryck visar GöteborgsOperan hur ett modernt operahus ska genomföra sitt uppdrag - med hög kvalitet, engagemang och nyskapande.

GöteborgsOperan har betydelse för samhällsutvecklingen genom att stärka invånarnas engagemang och därigenom ge individerna en möjlighet att växa både på det personliga planet och som samhällsmedborgare. Ett exempel är Skapa, som producerar kreativa projekt och konstnärliga verk av, med och för alla som bor i Västra Götaland. Till stor del riktar sig den verksamheten till barn och ungdomar.

Det överensstämmer med CBC:s inställning. Vi vill se talangfulla entreprenörer utvecklas och växa, och samtidigt spela en större roll för ett bättre samhälle. CBC ser fram emot ett mycket intressant och givande samarbete med GöteborgsOperan.


2016-08-26

Megasuccén Pokémon Go ny licens för Brandnet!


CBC Investment Group har sedan tidigare investerat i Brandnet AB, som äger och har distributionsavtal med flera av världens största licenser för merchandise och hemtextilprodukter. Nu har Brandnet ingått avtal om den attraktiva och värdefulla licensen för Pokémon Go. 

 Brandnets licens omfattar stationery, reseaccessoarer och leksaker för den nordiska marknaden. Avtalet undertecknades i samband med Licensing Show i Las Vegas i juni.

 Det nya mobilspelet Pokémon Go har blivit en fullständig världssuccé. Den enorma hysterin kring spelet har gjort det till världens mest nedladdade app och det toppar alla listor över de mest populära spelen. 

 Pokémon slog igenom stort redan under slutet av 90-talet som tv-spel och bland annat tv-serie, filmer och serietidningar. Pokémon har alltså nu igen blivit en megasuccé.

 Pokémon-licensen är otroligt betydelsefull för Brandnet och innebär avsevärt ökade affärsmöjligheter. Det är positivt även för CBC Investment Group och våra medinvesterare. 

 Några av Brandnets övriga licenser är Disney, Frozen, Cars, Princess, Bamse, Mumin, Emoji, Paw Patrol, Yo-Kai Watch och Miraculous. I och med Pokémon-licensen står företaget inför en extra intressant utveckling.

 

 


2016-06-29

Smartster går live i Tyskland


Första kvartalet för Smartster började med lanseringen i Danmark den 13 januari. Idag finns 47 aktiva varuhus med 452'174 erbjudanden. Lanseringen i Danmark innebär att en Skandinavisk plattform för Smartster etablerats och kan presenteras för butikskedjor utanför Skandinaviens gränser. Under juni månad har en mjuk lansering av Smartster skett i Tyskland. Det innebär att Smartster är "live" i fyra länder med 7 miljoner uppdaterade produkter dagligen. Smartster har 1,4 miljoner aktiva erbjudanden från över 7.000 varumärken. 44% av besökarna på sajten är återkommande besökare. 


2016-06-23

Vivalects förstudie blev succé


En förstudie har nyligen gjorts av Alten, en av sveriges ledande IT-konsultbyråer. Resultatet blev en lysande succé och Vivalect begär nu in offerter för att bygga en prototyp som kan testas och även visas upp för intressenter: Apple, Visa Mastercard, Fingerprint m.fl. Samtidigt med detta arbetar man intensivt tillsammans med ett utvecklingsbolag i Kiev som tar fram prototypen på PUF. Planen är att sälja denna teknik genom en stark partner och IT-leverantör som både har lämpliga kunder samt även resurser att utveckla en kommersiell version av prototypen. Den biometriska lösningen är i princip klar men störst fokus ligger på PUF då den bedöms kunna bli intäktsgivande relativt snart. Sju patent är inskickade och man förhandlar om att köpa ytterligare ett patent som kan vara ett bra komplement för den biometriska lösningen. 


2016-06-15

CBC skriver avtal med svenska Eliq AB


CBC Holding AB har undertecknat avtal om investering i Eliq AB. Bolaget är verksamt inom intelligenta energilösningar kopplingsbara mot IoT lösningar för hemmet. Eliq ABs teknik omfattar bl.a. en innovativ signalbehandlingsteknik och en sensorteknik för insamling av energidata. Bolagets sektortillväxt bedöms uppgå till 62% per år 2013-2019. Eliqs första generations produkt har sålts i 35.000 enheter. CBC Holding AB kommer att ta en styrelseplats i Eliq AB. Det är vår förhoppning att kunna erbjuda Eliq AB till våra kunder under Q3 2016.


2016-05-25

CBC på TNW 2016


Den 26-27 maj, är Amsterdam värd för den 11:e årliga TNW (The Next Web) konferensen. En högteknologisk sammanslutning som samlar världens ledande tech företag, venture företag och entreprenörer. Föredrag och oändliga mötesmöjligheter hålls på 8 scener med 300 utställnings paviljonger. Bland huvudtalarna märks ledande befattningshavare från: Facebook, EQT Ventures, The Pirate Bay, Booking.com med flera. CBC Investment group fokuserar på IoT och big data och ser TNW konferensen som en intressant möjlighet att knyta nya kontakter, träffa ledande tech företag och internationella entreprenörer. Ett antal företag inom IoT och Big data kommer inom kort att lanseras av CBC Investment group.


2016-05-24

Bäst i Norden!


Systerföretaget till CBC Investment group AB, CBC Management AB, har för andra året i rad fått analysverktyg e-stimate utsett till bästa analysverktyg i Norden. Det är det oberoende undersökningsföretaget Supana som gjort undersökningen där de ledande företagen i testbranschen ingår: DISC, Insights och Thomas International bland andra. Det Supana vill åstadkomma med undersökningen är att göra testbranschen mer transparent. Något som kunderna efterfrågar. En av trenderna i branschen är att kunderna mer och mer önskar insikt i leverantörernas kvalitét. Det är glädjande och med stolthet vi konstaterar att e-stimate för andra året i rad är bästa testverktyg i Norden. CBC Management AB tar fasta på detta i vår fortsatta strävan och ambition att leverera det bästa på marknaden när det kommer till utveckling på såväl individ som organisations nivå.

Här kan du läsa mer om CBC Management AB

2016-05-22

Porsche Carrera Cup Scandinavia


CBC Investment Group AB inleder samarbete med Oscar Palm

CBC Investment Group AB och Oscar Palm har ingått ett sponsorskap för tävlingsåren 2016 till och med 2018. Sponsorskapet ingår i CBC:s satsning ”talang” och ligger i linje med företagets ambition att stötta och investera i svenska och nordiska talanger med potential att nå internationell framgång - inte bara företagsmässigt utan även på den sportsliga sidan.

Oscar Palm tävlar i Porsche Carrera Cup och stod som vinnare 2014 och kom två 2015. Årets säsong är i full gång. Tävlingssäsongen 2016 kommer att avgöras på klassiska Knutstorp Ring den 26 september.

Sportbilstillverkaren Porsche fortsätter sin omfattande satsning inom motorsport, både internationellt och i Sverige. Under 2015 vann man det klassiska 24-timmarsloppet på Le Mans med sin effektiva Porsche 919 Hybrid. Det var 17:e gången Porsche tog hem totalsegern i det prestigefyllda loppet. Därefter säkrade man dubbla dubbelsegrar i World Endurance Championship (WEC) 2015, genom att vinna både förar- och märkesmästerskapet i de båda klasserna LMP1 (Porsche 919 Hybrid) och LMGTE PRO (Porsche 911 RSR).

För mer information vänligen kontakta:
CBC Investment Group AB, 031-761 01 00.


2016-05-18

CBC medverkar på


”by invitation only” Anglonordic Life Science Conference XIII i London. Tillsammans med ett åttiotal investerare från ett sextiotal europeiska investment firmor är CBC Investment group inbjudna att träffa och diskutera nuläge och framtid inom medtech och biotech. CBC investment group kommer även att möta en rad R&D företag som kan komma att vara intressanta som framtida investeringsprojekt.

Anglonordic Life Science Conference XIII börjar med en mottagning för samtliga inbjudna på kvällen den 18 maj med George Freeman, Minister for Life Sciences i Storbritannien, som hedersgäst.


2016-05-09

Slutsålt i Vivalect


Aktierna i svenska Vivalect Software AB såldes ut på bara 7 dagar! Vivalect Software AB är verksamt inom säker identifiering och lagring av känslig information. Ledande internationella företag inom identifiering och lagring av persondata har visat intresse för bolaget som nyligen lämnade in sin ansökan för sitt sjunde patent. Potentiella kunder till Vivalect Software AB är alla regeringar, myndigheter och företag i världen som har känslig information på sina servrar.


2016-04-22

Slutsålt i Brandnet AB


Vi är glada att kunna konstatera att aktierna i svenska Brandnet AB såldes ut på två veckor! Framgångssagan med Angry Birds genererade årliga miljardvinster för finska Rovio. Över 40% av vinsterna kom från merchandise försäljningen (försäljning av biprodukter). Svenska Brandnet AB äger och har distributionsavtal med en stor del av världens största licenser för merchandise försäljning: BAMSE, Angry Birds, Ferrari, FC Barcelona, Real Madrid, Mumin, Frozen, Donald Duck, Mickey Mouse, Minions, Candy Crush, Star Wars, m.fl.
VD Henrik Knape har över 20 års erfarenhet från konsumentvaror inom området licensprodukter. Han var bland annat med och etablerade Angry Birds på den amerikanska marknaden som nådde en omsättning på över 200 miljoner kronor. Brandnet AB är en klar uppköpskandidat.


2016-04-22

28 april lanserar vi


det potentiella mångmiljardbolaget Vivalect Software AB. Vi har lyckats förhandla oss till ytterligare ett antal aktieposter innan företaget når marknaden. Vivalect Software AB är verksamt inom säker identifiering och lagring av känslig information. Ledande internationella företag inom identifiering och lagring av persondata har visat intresse för Vivalect som nyligen lämnade in ansökan för sitt sjunde internationella patent. Potentiella kunder till Vivalect Software AB är alla företag och myndigheter i världen som har känslig information på sina servrar: Politiska myndigheter, regeringar, sjukhus, försäkringsbolag, elbolag, banker, hotell, resebolag, advokatbyråer, skolor, med mera. CBC Investmentgroup AB har valt Vivalect Software AB eftersom marknaden för bolaget bedöms vara enorm och likaså dess potentiella framtida värde. 2020 kommer 7,7 miljarder människor att ha någon form av koppling till Internet. Av all den mängden information som kan hämtas genom denna uppkoppling fokuserar Vivalect Software AB sig på att skydda och säkra informationen från att stjälas genom dataintrång: kreditkort, patientinformation och all annan känslig information. Inom EU området talas det om lagstiftning mot lagring av personlig data. I Holland exempelvis finns redan lagstiftning mot detta. CBC har identifierat hantering, säker lagring och tillgång till information som en av de största utmaningarna inom de närmaste årtiondena. Vivalects teknik kan vara lösningen på dessa utmaningar och därmed den enorma potentialen.


2016-04-07

Nu lanserar vi Brandnet AB


Nu ges du möjlighet att bli delägare i svenska Brandnet AB specialiserat inom internationell merchandise försäljning med varumärken som Ferrari, Mercedes Benz, Mumin, Frozen, Bamse, Star Wars, FC Barcelona, Real Madrid m.fl. Nordens största detaljhandelskedjor och e-handels plattformar är kunder. Bolaget har redan efter första verksamhetsåret positiva kassaflöden och kan dubblera sin omsättning under 2016. Brandnet AB är en tydlig uppköpskandidat.


2016-03-17

Licensrättigheter till miljarder


Inom kort lanserar vi vårt nästa portföljbolag Brandnet AB. VD Henrik Knape med över 20 års erfarenhet från konsumentvaror inom området licensprodukter var med och etablerade Angry Birds på den amerikanska marknaden till en omsättning om 200 MSEK. Brandnet AB omsatte 10 MSEK 2015 och kan nå en fördubbling av omsättningen redan 2016. Bolaget är identifierat som uppköpskandidat och har i egen licensportfölj och genom distributionsavtal varumärken som: FC Barcelona, Real Madrid, Ferrari, Frozen, Mumin, Bamse, Angry Birds, Minions, Candy Crush med flera. Nordens största varuhuskedjor och e-handelsplattformar är etablerade som kunder. Bolaget tecknade nyligen en stor order med Ica. Verksamheten är koncentrerad till hemtextil, Kläder och Footwear för barn och ungdomar. Merchandise marknaden i Norden är en årlig miljardmarknad.


2016-03-17

CBC på DCongress i Göteborg


En fantastisk dag på DCongress, tidigare Distanshandelsdagen i Göteborg. Duktiga talare och många intressanta utställare som visade upp den senaste tekniken inom handel. #DCONGRESS


2016-02-19

Connect2Capital


CBC Investment Group var återigen med på Connect2Capital i Göteborg. Vi träffade en rad mycket intressanta bolag som vi nu går igenom i detalj för att identifiera framtida investeringsmöjligheter. Följande artikel skrevs om oss: PDF.


2016-02-01

CBC är medlem i Västsvenska Handelskammaren


Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med över 2700 medlemsföretag från hela Västsverige.

Västsvenska Handelskammaren arbetar med att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige genom att hjälpa företagen göra fler och bättre affärer och genom att påverka politiska beslut.

Västsvenska Handelskammaren har anor från 1661. Ett sjuttiotal personer arbetar heltid för medlemmarna.

CBC Investment Group AB ser Västsvenska Handelskammaren som en strategiskt riktig partner som precis som CBC Investment Group AB verkar för att hjälpa företag och företagandet och skapa och bibehålla ekonomisk tillväxt.


2016-02-01

CBC DELTAR I ANGLONORDIC I LONDON.


Sahlgrenska Science Park, tillsammans med Uppsala bio, bjuder in svenska företag att delta i AngloNordic den 23 april. Mötet som är "by invitation only" genomförs för 12:e året i rad med ca 400 deltagare, främst beslutsfattare inom vården och från läkemedels-, biotech- & medtech-industrin samt finansiärer och riskkapitalbolag. CBC Investment Group AB har glädjen att bjudas in och ges möjlighet att träffa internationella investerare och företag och bistå tillväxtbolag att internationalisera sina verksamheter. CBC är medlem i Västsvenska Handelskammaren som är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med över 2700 medlemsföretag från hela Västsverige.

Västsvenska Handelskammaren arbetar med att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige genom att hjälpa företagen göra fler och bättre affärer och genom att påverka politiska beslut.Västsvenska Handelskammaren har anor från 1661. Ett sjuttiotal personer arbetar heltid för medlemmarna. CBC Investment Group AB ser Västsvenska Handelskammaren som en strategiskt riktig partner - som precis som CBC Investment Group AB verkar för att hjälpa företag och företagandet och skapa och bibehålla ekonomisk tillväxt.


2016-02-01

Mingel bland stjärnorna


CBC Investment Group AB har privilegiet att bjuda in aktieägare och investerare till X-Level Studios. Den legendariska studion hette tidigare Abbey Road/EMI Studion i Stockholm. Studiokomplexet anses vara en av Sveriges främsta studios och har mer än 50 års erfarenhet som förstklassig studio. Artister som spelat in musik i studion är: Lady Gaga, ABBA, Janet Jackson, Roxette, Beyoncé, Rihanna m.fl. På plats finns grundaren till och styrelsen i FX 28 som kanske är nästa generation av det stora svenska musikundret. FX 28 har utvecklat ett unikt ekosystem för musik- och underhållningsindustrin som attraherar världsledande artister- och låtskrivare. Kvällen bjuder på överraskningar! Antalet platser är begränsat till 50 stycken. Händelsen går av stapeln den 11 maj i Stockholm. www.info@cbcgroup.se för anmälan.


2016-02-01

Stora framsteg i Smartster


Portföljbolaget Smartster som digitaliserar svensk och internationell direktreklam och gör den sökbar på internet, går från klarhet till klarhet. En inbrytning på den danska marknaden planeras till slutet av Q4 2015, bolaget är redan etablerat i Sverige och Norge med över 280 000 erbjudanden från drygt 130+ varumärken. Direktreklamen bara i Sverige omsätter cirka 9 miljarder kronor om året och 60% av all direktreklam slängs oläst! Läs mer om Smartster under fliken ”medlemslogin”.


2016-02-01

CBC På Nordic Private Equity I Köpenhamn


6 november medverkade CBC på en av Nordens största Private Equity Event där allt från stora globala Private Equity investerare till mindre aktörer och entreprenörer samlades för att diskutera de senaste trenderna inom branschen inklusive intressanta sektorer att investera i, finansiering och vad vi tror om framtiden. Det finns mycket kapital som skall placeras i närtid, bl.a. från stora Private Equity fonder som ger rekordstora utdelningar, stora pensionsfonder och statliga investerare såsom Norska Oljefonden. Dessutom ser vi stora Amerikanska bolag, tex Google, som etablerar nya investeringsbolag inom Norden just för att hitta nya investeringsmöjligheter. CBC ser detta som en stor fördel då det är dessa typer av aktörer som kan vara intresserade i de bolag som vi och våra investerare har.


2016-01-11

Zenergy AB


Som grundare till Zenergy AB är det med glädje vi kan konstatera att bolaget sedan noteringen den 7 januari 2015 gått upp med nästan + 200% i börsvärde. Förutom att grunda bolaget innehade CBC Investmentgroup AB styrelseposter, ordinarie ledamot och ordförandeposten, under fem års tid. Zenergy AB har utvecklat och säljer ZIP-Element, ett byggelement i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. Elementen används bland annat till lågenergimoduler, flexibla bostadslösningar. ZIP-Elementen är fuktresistenta, har lägst energiåtgång på marknaden och når redan nu de från EU allt strängare normerna för energiåtgång i våra bostäder. 2013 utsågs Zenergy AB till huvudleverantör av byggmoduler till Skanska maskin AB, helägt dotterbolag till Skanska. Samma år utsågs Zenergy AB som Årets Energibod på Byggmaskiner 2013 som hölls på Svenska Mässan i Göteborg.


2015-11-15

CBC på Slush 10-13 november 2015 i Helsingfors


Slush är ett av Europas största event för entreprenörer och investerare inom technology.
Med på eventet var bland andra Prince Daniel, Niklas Zennström - grundaren till Skype, Google, Facebook, IBM, banker och Private Equity Bolag som alla var där för att hitta nästa stora grej inom IT.
Förutom CBC fanns även vårt portföljbolag Smartster på plats.


2015-10-20

Mot notering på aktietorget


Zenergy AB (publ) står inför en notering på Aktietorget med planerad noteringsdatum 3 december 2015.
I nuläget genomför bolaget en nyemission i syfte att säkra rullande rörelsekapital över 12 månader inför den prognostiserade produktionstillväxten som ett led i en kraftig efterfrågeökning på moduler.
Zenergy AB vann utmärkelsen ”Årets energieffektivaste byggmodul 2013”.


2015-10-19

Mot börsnotering


De tre så kallade "Legionerna" som skall gå upp i ett gemensamt bolag, FX28, som utgör ett helt nytt unikt digitalt ekosystem för hela underhållningsbranschen, film, media, musik m.m., ser nu ut att klara av en av de viktiga deadlines som föreligger för att nå den eftertraktade börsnoteringen på någon av Kanada-börserna, Toronto och/eller Canadian Stock Exchange. En mycket spännande nyhet är att FX 28 uppgraderats och kan börsnoteras på Nasdaq börsen efter notering i Kanada efter 12 månader. Bolaget genomför i nuläget en mindre bryggfinansiering till vad vi anser mycket attraktiva villkor, för att säkra kostnaderna som är förbundna med börsnoteringen. Befintliga medlemmar i vårt nätverk kan kontakta oss vid intresse av att investera i bryggfinansieringen. Du som inte är medlem i vårt nätverk men önskar att bli det, kan gå in under fliken Medlem/Investera och klicka på 'TILL ANSÖKAN'.


2015-06-08

Huvudsponsor på Arena Göteborg!


CBC Investment Group hade äran att vara huvudsponsor på Arena Göteborg, Västsveriges främsta affärsnätverk, som hölls på restaurang Ett i Göteborg. Huvudperson på arrangemanget var superentreprenören Bert Karlsson som intervjuades av TV-profilen Lennart Persson.


2015-05-28

Generalagent för e-stimate


CBC Management AB, systerföretag till CBC Investment Group AB, har utsetts till ensam leverantör av test och analysverktyget e-stimate i Sverige.
För att fira detta och ge den Svenska publiken möjlighet att träffa grundaren till e-stimate, Jörgen Friis, så hölls ett stort event på Palace i Göteborg.

e-stimate utsågs till bästa test och analysverktyg 2015 i Danmark och har idag kunder som FC Barcelona, FC Midtjylland, Lego, Skjern Bank, Sabbatsbergs Sjukhus m.fl. e-stimate utvärderas även av en av Sveriges ledande allsvenska fotbollsklubbar.


2015-05-02

CBC INVESTMENT GROUP I DUBAI


CBC Investment Group AB hade nöjet att inför 20-årsjubileét av Dubai World Cup, världens mest exklusiva galopptävling för arabiska och engelska fullblodshästar, att bjuda in ett 20-tal investerare för presentationen av ett svenskt unikt internetbolag: Vivalect Software AB som har två patenterade produkter inför lansering. Den ena kan komma att utgöra standard inom hela EU-området. Investerarna bjöds på härlig sol, golf, shopping och rundvandring i Shejk Mohammeds privata stall. Dubai World Cup som gick av stapeln lördagen den 28 mars blev en riktig höjdpunkt för alla. Vi passar på att tacka alla som var med och gjorde detta till en fantastisk upplevelse.


2015-02-06

CBC PÅ SHANGRI-LA AT THE SHARD, LONDON.


Spin My Planet diskuterar framtiden för social media i London tisdagen den 10 februari. CBC kommer att vara på plats och ta del av informationen. Spin My Planet som är under världslansering kommer inom kort med en rad uppdateringar, däribland möjligheten att göra så kallade Spins med vanliga kamerabilder.

CBC Investment Group AB ser stor potential i Spin My Planet. En revolutionerande mobil applikation som gör vanliga stillbilder levande. Antalet användare ökar kraftfullt världen över och sektorn är glödhet sett ur investeringsperspektiv. Instagram köptes av Facebook för USD 1 miljard. Instagram ger inte möjligheten att dela levande bilder.
Läs mer om och ladda ned appen på www.spinmyplanet.com


2015-02-05

CBC i samarbete med Sahlgrenska Life Science


Sahlgrenska Science Park och CBC Investment Group AB har inlett ett samarbete kring Life science- området i Västsverige. CBC Investment Group AB kommer tillsammans med Sahlgrenska Science Park att titta på och tillsammans utveckla tillväxtföretag inom Life Science sektorn. Redan nu utvärderas ett antal intressanta Life Science företag med potential att kommersialisera sina produkter på den internationella marknaden.

Sahlgrenska Science Park arbetar på uppdrag av Business Region Göteborg (BRG), Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola för att stärka innovationssystemet inom Life Science Området.

För CBC Investment Group AB är det en stor ära i och glädje att kunna hjälpa framstående entreprenörer inom Life Science området med expertis och tillväxtkapital. Vi ser fram emot ett spännande samarbete och hoppas att i framtiden kunna presentera spännande Life Science företag för personer i vårt nätverk


2014-09-23

Investeringsträff på Elite Plaza


CBC Investment Group AB har idag investeringsträff på Elite Plaza Hotell i Göteborg tillsammans med Spin My Planet, en av de hetaste mobil apparna på marknaden.

Spin My Planet AB har utvecklat och patenterat en teknik som gör bilder och bildserier levande, interaktiva, genom att med enkelt röra bilden med fingret eller pekplattan, datormusen eller liknande. Bolaget gjorde sin världslansering under senvåren 2014 och appen finns idag för nedladdning på bland andra Amazon app store.

Vi välkomnar alla som anmält sitt deltagande och ser fram mot en spännande informationskväll.


2014-09-20

CBC i Dagens Industri


CBC Investment Group AB medverkar i bilagan till Dagens Industri "Starta Eget" den 23 september 2014. Här ger vi vår syn på vad man skall lägga fokus på vid uppstarten av ett företag, vad man skall tänka på vid initiala kapitaltillskott och finansieringsform med flera för nystartande företag viktiga frågeställningar.


INVESTERA


För att kunna ta del av vår information och övrig fakta som intresserar dig behöver du registrera dig. Därefter får du en inloggningskod som ger dig full tillgång till allt på vår hemsida utan kostnad eller andra förpliktelser


 

ANALYS OCH EXKLUSIV
INFORMATION


Registrera dig och du får kontinuerlig information som rör din eller dina investeringars utveckling. Informationen finns tillgänglig via personlig inloggning på vår hemsida och består av djupgående analyser om våra aktuella innehav, information om kommande investeringsobjekt, nyhetsbrev och relevanta omvärldskommentarer. Observera att information om CBC:s investeringsobjekt är bara tillgänglig för dig som har inloggningsuppgifter. Information som rör denna typ av investeringar får endast spridas inom en sluten grupp.

SPRID DINA RISKER


Generellt för våra investeringserbjudanden gäller att en private equity-investering, typ de som vi i CBC Investment Group erbjuder, alltid ska ses som ett komplement och extra krydda i din investeringsportfölj.

 

SÅ GÅR DET TILL


När du har fått din personliga inloggningskod kan du logga in på Investerarsidorna där alla våra investeringsobjekt finns redovisade. Innehållet förändras och förnyas ständigt. En del objekt kan redan vara fulltecknade, andra har vi precis öppnat för nytecknande och för några är det bara en förhandsinformation. Ta din tid och läs in dig på de olika objekten. När du har funnit ett objekt som tycker verkar intressant och passar din riskprofil laddar du enkelt ned vår avräkningsnota och skickar den till oss. Det blir vår bekräftelse på din investering.

Har du frågor kring våra investeringsobjekt är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Vi bistår inte i rådgivning, men finns till hands med information och svar på frågor. Avräkningsnotan skickar du till oss antingen per e-mail, info@cbcgroup.se, eller med post: CBC Investment Group AB, Vallgatan 25, 411 16 Göteborg. Du når oss på telefon: 031-757 70 10.

EXIT


Investeringshorisonten på våra olika engagemang växlar beroende på bolagens utveckling. Normalt pågår vårt engagemang i två till tre år. Vi har utarbetade strategier för varje bolag när det gäller försäljning av dina aktier. En exit kan basera sig på följande fyra möjligheter.
• Marknadsnotering. Bolaget börsnoteras.
• Försäljning av hela företag. Bolaget blir uppköpt av annat bolag.
• Andrahandsförsäljning. Aktieinnehavet säljs vidare till ny investerare.
• Försäljning till företagsledning.

FÖRBEHÅLL


Personer eller företag som får tillgång till det material som görs tillgängligt av CBC Investment Group AB genom denna hemsida ombeds uppmärksamma och acceptera följande:
Inget på hemsidan skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att göra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå i några andra transaktioner.

Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden på dennes eget ansvar. Även då CBC Investment Group AB erhåller och sprider vidare information från källor som CBC Investment Group AB uppfattar som pålitliga, kan CBC Investment Group AB inte på något sätt (vare sig uttryckligen eller underförstått) garantera att den information som finns tillgänglig på hemsidan är riktig, tillförlitlig eller fullständig. All information som finns på hemsidan är avsedd att vara tillgänglig enbart för personer och företag med hemvist inom den Europeiska Unionen och det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet samt i Schweiz. Ingen information som görs tillgänglig på denna hemsida är således riktad till någon person eller något företag hemmahörande i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publiceringen eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten där av på något sätt är begränsad. Om möjligheter från CBC Investment Group AB, av vad slag det än må vara, ändå antas av någon sådan person eller något sådant företag, får detta lämnas obeaktat från CBC Investment Group AB:s sida. Svensk lag är tillämplig på information som lämnas på denna hemsida.

FÖR ENTREPRENÖRER


CBC Investment Group investerar genom direktköp av aktier i företag. Vi tillhandahåller inga krediter utan tillför kapital till exempel genom nyemission. Ditt företag kan vara helt nystartat eller ha några verksamhetsår på nacken. En bra affärsidé eller produkt med potential är det viktiga. En talangfull entreprenör likaså. Vi är gärna med från ett så tidigt skede som möjligt. I gengäld kan vi lova dig en engagerad och stabil partner med lika stort intresse för framgång som du själv vill ha.EN FÖRSTA UTVÄRDERING


Varje investeringsobjekt analyseras ingående av vårt advisory board. I denna tidiga analysfas tar vi fasta på olika parametrar så som bransch, konjunkturkänslighet och marknad. Viktiga parametrar är också operativ ledning, styrelse, interna strukturer och strategier, fundamental värdering, livscykel, exit-alternativ samt tid till exit.

FÖRETAGSBESIKTNING


Om vårt advisory board anser att investeringsobjektet är tillräckligt intressant går vi vidare med en fördjupad analys, en så kallad "due diligence". Uppfyller företaget kraven även efter denna besiktning inleds förhandlingar med företagets ledning och ägare.

 

VI INVESTERAR


Om parterna är överens görs en investering i bolaget. Beroende på riskprofil investerar CBC Investment Group först på egen hand och erbjuder därefter företag och privatpersoner i vår slutna krets investeringsmöjligheten. Ofta lyfts ett mindre kapital in i en första fas, varefter löfte om ytterligare kapital ges om företaget uppfyller viktiga delmål.

VI UTVECKLAR


Vårt engagemang är i varje bolag unikt. I vissa fall går vi in aktivt med styrelseplats för att hjälpa till att utveckla företaget, medan andra i huvudsak behöver finansiell hjälp.

VI ÖVERLÅTER


Vår huvudsakliga målsättning för varje investering är att kunna sälja den och att den ska generera en avkastning i linje med riskprissättningen. För att undvika inlåsningen av kapital är det viktigt att företaget har etablerat kommunikationskanaler mot marknaden, såväl mot aktieägare som mot företagets huvudsakliga marknad. Det finns ett flertal exit-strategier vi kan använda och varje investering analyseras noga utifrån de möjligheter dessa ger. Ingen investering görs utan en klart uttalad exit-strategi.

 

OM OSS


CBC Investment Group startade 2009, mitt under finanskrisen. Bankerna gick på knäna. Nystartade företag, små och medelstora företag, alla fick de plötsligt se sina krediter och kreditlöften förvandlas till krav på snabb återbetalning och tomma ord. Seriösa talangfulla entreprenörer riskerade att få se sina idéer och företag gå under helt i onödan. Det var som ett svar på denna kris som vi startade CBC Investment Group.


FÖR SMÅ INVESTERARE MED STORT
AKTIEINTRESSE


Behovet av att hitta alternativa finansieringslösningar var stort efter finanskrisen. Vår egen lösning var att bilda en grupp av investerare, villiga att gå in som delägare i relativt nystartade företag med potential. Det blev grunden till CBC Investment Group. Innan dess hade vi under 20 års tid, i olika organisationer och företag, utvecklat, testat och förfinat vår affärsstrategi. Vi har tagit företag till börsen, utvecklat affärsstrategier och skapat mervärde åt företag och aktieägare.

Vi är ingen aktiemäklare. Vi är inget fondbolag, kapitalförvaltare eller rådgivare. Vi är heller ingen marknadsplats. Däremot investerar vi med egna medel i onoterade nordiska företag som befinner sig i en tydlig tillväxtfas. När vi sedan har skaffat oss en djupare insikt om företagets potential, erbjuder vi även våra 150.000 följare möjligheten att bli delägare i samma företag.

VÅR LYCKA ÄR ATT SE ANDRA LYCKAS


Vår vision är att skapa investeringsmöjligheter som inte favoriserar stora etablerade aktörer, utan ger alla samma möjlighet på finansmarknaden. Men också att kunna bidra med kapital till projekt och företag som befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Idag är vi Sveriges snabbast växande investeringskrets. 2014 omsatte vi 40 miljoner SEK. 2012 blev vi officiellt certifierade av UC (www.uc.se).

LEDNING OCH INVESTERINGS-
KOMMITTÉ


Pengar är viktigt, men inte alltid allt för ett investeringsobjekt. Därför engagerar vi oss även i företagens drift och utveckling om behovet finns. Förutom just pengar tillför vi i dessa fall även kunskap och erfarenhet. Det betyder ett större personligt engagemang från oss än från mån...
LÄS MER

KARRIÄR HOS OSS


LEDIGA TJÄNSTER
För oss är varje medarbetare en tillgång.
En anställning på CBC Investment Group innebär en att vi investerar både i din kompetens och din personliga utveckling.
Vi är alltid på jakt efter nya drivna medarbetare som brinner för innovation, entreprenörskap och investeringar. Om detta är din passion och älskar arbeta med sälj och bygga nya kundrelationer - Då är du välkommen med din ansökan!
Läs om aktuella tjänster nedan...
LÄS MER

FÖR DE FLESTA FÖRETAG
FINNS INGEN BÖRS


Nya idéer, talangfulla entreprenörer och innovativa tillväxtföretag behöver stöd. Inte minst med riskvilligt kapital. Ändå kan du som vill bli aktieägare endast bli det i ett ytterst litet antal av de drygt en miljon företag som idag är verksamma i Sverige. Det beror på att det i dag bara finns cirka 300 stycken företag noterade på Stockholms fondbörs, vilket är mindre än en promille av alla företag idag verksamma i Sverige. Det innebär att nästan alla företag måste använda sig av andra kanaler och vägar för att skaffa kapital för utveckling och expansion.

VI NOTERAR
DE ONOTERADE


För små talangfyllda företag med stor tillväxtpotential är nytt kapital och ny kunskap många gånger avgörande för nästa steg i utvecklingen. Enbart talang är inte alltid tillräckligt. Stora och namnkunniga riskkapitalbolag skulle kunna vara till hjälp, men har ofta investeringsradarn inställd på företag som kommit lite längre i sin utveckling. Som en mindre privat investerare är man dessutom ofta utestängd från riskkapitalbolagens erbjudande på grund av krav på förhållandevis höga kapitalinsatser. Det är du inte hos oss.

EXEMPEL PÅ INVESTERINGAR


För att få exklusiv information om våra investeringar, deras nuvarande status och framtidsutsikter så behöver du inloggningsuppgifter.
Kom igång!

KONTAKT


TEL: 031-757 70 10‏
HUVUDKONTOR: Engelbrektsgatan 28 , 411 37 Göteborg
MAIL: info@cbcgroup.se